Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
AnsuR vant den norsk satnav-konkurransen i 2016 med Birdeye, et system som hjelper droner å finne det beste datanettverket. Foto: AnsuR
AnsuR

Navigasjonssatellitter - fremtidens gigantmarked

I 2025 forventes markedet for teknologi og tjenester som bruker data fra navigasjonssatellitter å være på cirka 270 milliarder euro årlig, altså rundt 2500 milliarder kroner, viser en ny rapport.

Tjenester for navigasjon-, posisjonsbestemmelse- og tidtaking basert på satellittsignaler kan brukes til mange flere funksjoner enn "bare" å finne frem, og i mange flere innretninger enn i bilen eller på mobiltelefonen.

Disse satellittdataene brukes i alt fra internettjenester, mobilapplikasjoner, programvare, husholdningsapparater, i internettet som objekter kan bruke for å kommunisere med hverandre, roboter, store og små droner, og mye mye mer.

For eksempel sporer navigasjonssatellitter reinsdyr på beite og truete dyrearter som er på vandring.

Data fra navigasjonssatellitter kan også brukes til å måle fuktigheten i jordsmonnet på land. Kombinert med vanningssystemer med kunstig intelligens kan de få åkre til nærmest å vanne seg selv når de trenger det. Det vil spare vann, energi og øke avlinger.

Det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva data fra navigasjonssatellittene kan brukes til.

Fremtidens høyteknologiske marked

En ny rapport fra European GNSS Agency, det europeiske byrået for satellittnavigasjon, viser at i 2025 vil det globale markedet for teknologi og tjenester som benytter data fra navigasjonssatellitter selge for 270 milliarder euro hvert år.

Det globale markedet for navigasjonsenheter forventes å vokse med 6 prosent hvert år fra 2015 til 2020. I tillegg er det globale markedet for navigasjons-, posisjonsbestemmelse- og tidtakingstjenester forventet å vokse med 20 prosent årlig.

I dag finnes 5,8 milliarder enheter som bruker navigasjonssatellitter. Ifølge den nye rapporten er dette tallet forventet å øke til 8 milliarder innen 2020.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/5q1jHqPrOBo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Langt de fleste av disse enhetene finnes i smarttelefoner. I det profesjonelle feltet er der også et gryende marked for slike enheter til ulike typer droner.

I 2025 vil antallet navigasjonsenheter brukt i droner være oppe i mer enn 70 millioner, ifølge European GNSS Agencys beregninger. Dette er mer enn dobbelt så mange enheter enn i andre sektorer til sammen.

Du kan laste ned hele European GNSS Agencys rapport her.

Store muligheter også for norske bedrifter

Markedspotensialet for teknologi og tjenester som bruker data fra navigasjonssatellitter er enormt også for norske bedrifter.

- Norsk Romsenter har utarbeidet en strategi for hvordan norske bedrifter best mulig kan bruke tjenester fra Galileo, det europeiske satellittnavigasjonssystemet, og Copernicus, det europeiske programmet for jordobservasjon, sier Bjørn Ottar Elseth, leder for nedstrømssatsingen ved Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Navigasjonsystemet Galileo har mange ulike applikasjonsområder, her innen jordbruk. Foto: ESA/P. Sebirot</para></section>

Navigasjonsystemet Galileo har mange ulike applikasjonsområder, her innen jordbruk. Foto: ESA/P. Sebirot

Denne strategien er utviklet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Allerede er flere bedrifter involvert i satsingen.

For å frem gode idéer innen bruk av Galileo arrangerer Norsk Romsenter hvert år en idékonkurranse med pengepremie på 100 000 kroner og rådgivning for oppstart og markedsføring.

Vinneren av den norske delkonkurransen er automatisk med i kampen om hovedpremien i den internasjonale idékonkurransen for Galileo, ESNC. Her er premien 10 000 euro, internasjonal anerkjennelse og stor oppmerksomhet.

Du finner mer informasjon om Norsk Romsenters idékonkurranse her.

Norsk Romsenter har også andre støtteordninger for bedrifter som ønsker å bruke data eller teknologi fra rommet til nye idéer.

Kontakt

Bjørn Ottar Elseth - Seniorrådgiver, industri - Norsk Romsenter - 22 51 18 11

Erik Uribarri - Seniorrådgiver, satellittnavigasjon - Norsk Romsenter - 22 51 18 04