Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
På ESA Councils møte 12. og 13. desember 2018 i Tyskland inviterte NASAs sjef Jim Bridenstine (tredje fra venstre) ESA med på samarbeid om ferder til månen og Mars. Foto: ESA
ESA

NASA vil ha Europa med til månen og Mars

Det sa NASAs sjef Jim Bridenstine da han var på møte hos ESA.

Den europeiske romorganisasjonen ESAs Council møttes ved European Space Operations Centre i Darmstadt i Tyskland den 12. og 13. desember 2018.

Med på møtet var også NASAs nye leder, Jim Bridenstine. Han presenterte NASAs planer for den fremtidige utforskingen av rommet.

Bridenstine la spesielt vekt på at NASA og ESA har samarbeidet i 40 år på mer enn 260 store prosjekter, inkludert romteleskopet Hubble og den internasjonale romstasjonen.

NASA-sjefen anbefalte derfor sterkt å samarbeide videre med ESA innen både romforskning, jordobservasjon, og forlenget operasjon av romstasjonen.

Romstasjon ved månen og prøve fra Mars

Bridenstine inviterte deretter ESA til å være med fra den internasjonale romstasjonen i dag, til den nye romstasjonen som NASA planlegger i bane rundt månen, kalt Lunar Gateway.

På samme måte som romstasjonen skal Lunar Gateway bli et bærekraftig og gjenbrukbart laboratorium i rommet. Her skal det forskes på blant annet hva som trengs for at mennesker skal kunne bo og jobbe lenge i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Orion (til høyre) ved den fremtidige romstasjonen i bane rundt månen, Lunar Gateway (til venstre). Illustrasjon: NASA</para></section>

Orion (til høyre) ved den fremtidige romstasjonen i bane rundt månen, Lunar Gateway (til venstre). Illustrasjon: NASA

NASA-sjefen gratulerte ESA for å ha levert den første service-modulen til det nye romfartøyet Orion, som skal frakte astronauter til månen og kanskje ut i solsystemet.

Bridenstine håpet derfor på å samarbeide med ESA om å hente hjem prøver fra Mars. Et slikt prosjekt vil legge grunnlaget for en bemannet ferd til Mars en gang i fremtiden.

Ny bærerakett og samarbeid med Canada

ESA holder også på å utvikle etterfølgeren til Ariane 5, kalt verdens mest pålitelige og mest brukte oppskytingssystem.

Den nye bæreraketten heter Ariane 6 og skal skytes opp for første gang i 2020. På møtet ble den kommersielle produksjonen av de første Ariane 6-bærerakettene avtalt med romindustrien i flere av ESAs medlemsland.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oppskyting av Ariane fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA</para></section>

Oppskyting av Ariane fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA

ESA har samarbeidet med den canadiske romorganisasjonen i 40 år, noe som vil bli behørig feiret i 2019. På møtet forlenget ESA samarbeidsavtalen med Canada for 10 år til.

Her kan du lese mer om hvordan ESA utforsker rommet.