Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Test av Nammos hybridmotor for sonderaketter i oktober 2014. Foto: Nammo
Nammo

Miljøvennlig norsk rakettmotor

Nammo har utviklet en ny rakettmotor som er miljøvennlig. Den skal blant annet brukes til forskningsraketter.

Den nye rakettmotoren er en såkalt hybrid som bruker brennstoff både i fast form og som væske. Det er en kombinasjon av en form for syntetisk gummi og hydrogenperoksid som oksidasjonsmiddel.

- Mens forbrenningen til vanlige faststoffraketter er til dels skadelig for miljøet, produserer hybridmotoren vår kun karbondioksid og vann, sier Onno Verberne ved Nammo.

Dermed er den nye rakettmotoren både mer miljøvennlig, sikrere under produksjon og mindre farlig å klargjøre til oppskyting enn det vanlige raketter er.

Måtte bygge nytt testanlegg

Den første versjonen av hybridmotoren var klar allerede i 2010. Men for videre utvikling måtte motoren testes i større skala.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Test av Nammos hybridmotor i oktober 2014 sett utenfra. Skyen fra rakettmotoren er vanndamp. Foto: Nammo</para></section>

Test av Nammos hybridmotor i oktober 2014 sett utenfra. Skyen fra rakettmotoren er vanndamp. Foto: Nammo

Til det måtte Nammo bygge et helt nytt og unikt anlegg for utprøving av denne typen rakettmotorer.

Den nye versjonen av motoren ble også mye større enn det labversjonen var.

- Vi skalerte rakettmotoren opp med en faktor på 20, den måtte være såpass stor om testen virkelig skulle ha en effekt, sier Verberne.

Dermed er den nåværende testversjonen like stor som den minste utgaven av hybridmotoren som Nammo planlegger å produsere.

En ny serie sonderaketter

De første testene i det nye anlegget er nå gjennomført og har vært vellykkete. Selv om den første fyringen av hybridmotoren varte i kun 10 sekunder, produserte den en skyvekraft på 3 tonn, som er nok til å løfte en sonderakett fra bakken.

- Vi er svært fornøyd med resultatet, det viser at hybridmotoren har den ytelsen vi ønsker, sier Verberne.

Nå skal flere av egenskapene til den miljøvennlige rakettmotoren prøves ut videre og optimaliseres. Så skal en ny og større versjon bygges i 2015.

Hybridmotoren utgjør kjernen i en ny serie sonderaketter som har navnet North Star og skal skytes opp fra Andøya Space Center. Sonderaketter brukes for å forske på blant annet nordlyset og atmosfæren og for å prøve ut ny romteknologi.

Fyller et nasjonalt behov

Den miljøvennlige rakettmotoren er utviklet med støtte fra Norsk Romsenter og den europeiske romorganisasjonen ESA gjennom ESAs program for utvikling av nye oppskytingssystemer (Future Launchers Preparatory Programme, FLPP).

- Vi investerte i ESAs FLPP-program fordi vi så et nasjonalt behov for en hybridmotor for sonderaketter og visste at Nammo hadde begynt å utvikle dette, sier Geir Hovmork, nestleder for Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Test av Nammos hybridmotor i oktober 2014 sett ovenfra. Rakettmotoren pisker opp vannet utenfor. Foto: Nammo</para></section>

Test av Nammos hybridmotor i oktober 2014 sett ovenfra. Rakettmotoren pisker opp vannet utenfor. Foto: Nammo

Andøya Space Center har behov for en pålitelig tilgang av motorer til sine sonderaketter, men det finnes bare et lite antall leverandører av slike motorer. Dette er et behov som Nammos hybridrakett kan dekke.

- Vi er stolt av det Nammo har tatt frem, vi vet at det de gjør ligger på et høyt nivå og at mange aktører skuer mot Norge når det gjelder utviklingen av hybridmotorer for raketter, sier Hovmork.

Han ser også med glede på at spinoff-teknologi fra hybridmotoren skal anvendes til Ariane 6, den nye europeiske bæreraketten som er under utvikling. Nammo leverer allerede teknologi til Ariane 5, dagens europeiske bærerakett, som er verdens tryggeste og mest brukte.

Hybriden skal også være med i et verdensrekordforsøk.  I 2016 skal britiske Bloodhound sette ny fartsrekord på land ved hjelp av den norske rakettmotoren.

Kontakt

Onno Verberne - Teknologidirektør ved Nammo - 91555817

Geir Hovmork - Nestleder for Norsk Romsenter - 225118113