Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sentinel-1 ser flom (lilla) i Vesle Steinbruvatnet og Bølevann i Aust-Agder 21. oktober 2017. Foto: Norut
Norut

Miljøsatellitter ser flommen i Sør-Norge

Radarsatellittene Sentinel-1 har kartlagt flommen i Sør-Norge etter at norske myndigheter ba om hjelp til dette fra miljøprogrammet Copernicus.

Etter uvanlig store nedbørsmengder over Sør-Norge i helgen oppstod det flom flere steder i Aust-Agder og Vest-Agder.

Blant annet var store deler av Tvedestrand sentrum oversvømmet og E18 stengt frem til natt til mandagen.

De store nedbørsmengdene og faren for flom, jordskred og erosjon gjorde at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap den 20. oktober 2017 ba Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMS) om satellittdata for å kartlegge flommen.

Copernicus EMS gir rask og gratis satellittdata ved katastrofer, på liknende måte som den internasjonale samarbeidsavtalen for hjelp fra rommet ved katastrofer (the International Charter for Space and Disasters).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-1 ser flom (synlig i lilla) i Åmli i Aust-Agder den 21. oktober 2017. Foto: Norut</para></section>

Sentinel-1 ser flom (synlig i lilla) i Åmli i Aust-Agder den 21. oktober 2017. Foto: Norut

Copernicus EMS startet i 2016 men har blitt aktivert 91 ganger til nå, ved mange ulike typer katastrofer, fra skogbrann til flom, i land over hele verden.

Norut med ny metode for å se flom

De to radarsatellittene Sentinel-1 kan dekke ethvert sted på jorda hver 6. dag og kom raskt i sving over Sør-Norge.

Til nå har 6 kart over flomområdet blitt laget. Disse kartene er sentrert rundt Arendal, Kristiansand og Kragerø.

Norut i Tromsø har utviklet en metode for å se snøskredfare på bilder fra radarsatellitter. Nå har de brukt denne metoden for å kartlegge flommen i Sør-Norge.

Ved å sammenlikne radarsatellittbilder tatt før flommen med radarsatellittbilder under flommen, trer de flomrammete områdene nær elver og innsjøer tydelig frem i lilla.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Flomkart over Kragerø og omegn tatt av Sentinel-1 den 21. oktober 2017. Foto: Copernicus EMS</para></section>

Flomkart over Kragerø og omegn tatt av Sentinel-1 den 21. oktober 2017. Foto: Copernicus EMS

Dette skjer fordi de oversvømte områdene gir mindre tilbakespredning av radarsignalet fra Sentinel-1-satellittene.

Norut har tidligere brukt data fra Sentinel-1 til undersøke ødeleggelser etter jordskjelvkatastrofer og målt nedsynking av bygninger, også i Norge.

En europeisk storsatsing på miljøovervåking

- Vi fikk en henvendelse fra NVE på fredagen da de så at det kom til å bli mye nedbør.  Dermed prøvde vi å få ut som mye satellittdata så raskt som mulig, sier Dag Anders Moldestad, seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Planen er at flomkart fra satellittdata skal automatiseres etter hvert, både på nasjonalt plan og i samarbeid med Copernicus EMS. Norsk Romsenter samarbeider også med NVE og Norsk Regnesentral på et slikt prosjekt.

- Det er likevel ingen tvil om at Sentinel-1 ser vann og flom meget tydelig og egner seg bra til slik kartlegging, sier Moldestad.

Sentinel-satellittene og Copernicus EMS er en del av Copernicus, den europeiske storsatsingen på miljøovervåking og samfunnssikkerhet.

Norge er med i dette programmet og bruker Sentinel-1-satellittene til å holde øye med skipstrafikk, havis og rasfare i Norge, samt mye mer.

Kontakt

Dag Anders Moldestad – Seniorrådgiver - Norsk Romsenter – 22 51 18 09 / 913 28 273