Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den norske georadaren Rimfax sitter på roveren Mars2020 og ser lagene under overflaten på Mars. Grafikk: Rimfax/JPL/CalTech
Rimfax/JPL/CalTech

Mars-roverens norske radar er ferdig

Rimfax sendes snart til USA for montering på roveren.

Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment (Rimfax) skal sitte på NASAs nye rover Mars2020 og kartlegge lagene under overflaten på vår røde naboplanet for å se etter spor av vann og liv.

Rimfax er laget av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller, i samarbeid med en gruppe forskere fra flere land og Jet Propulsion Laboratories (JPL) i USA.

Nå er den utgaven av Rimfax som skal sitte på Mars2020-roveren ferdig bygget, testet og klar for å leveres til JPL.

Leveres i slutten av september 2018

Den 19. og 20. september 2018 kommer representanter fra JPL og NASA til FFI for å gjøre den siste sjekken av Rimfax.

- Da vil vi sammen gå gjennom dokumentasjonen på alle testene som vi har utført på Rimfax for at georadaren skal kvalifisere seg til bruk på Mars-roveren, sier Svein-Erik Hamran, seniorforsker ved FFI og leder for gruppen som har bygget Rimfax.

I løpet av i år har de utført en rekke tester på elektronikken, antennen og prosessene til Rimfax, med grundig dokumentasjon.

- Disse testene har blitt utført på flight-modellen, det vil si den utgaven av radaren som skal skytes opp, og vi er godt fornøyd med resultatet på disse testene, sier Hamran.

Første instrument på roveren

Når utstyr som skal til rommet lages, bygges flere prototyper først, som så testes og forbedres. FFI har laget og testet flere slike preflight-modeller, men nå er utgaven som skal til vår røde naboplanet altså ferdig.

Etter de to dagene med gjennomgang av testene på flight-modellen setter representanter fra gruppen på FFI seg på flyet til USA sammen med Rimfax.

- Selve georadaren er ganske liten og veier bare 2,5 kilo, men antennen er større og sendes derfor med flypost, sier Hamran.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Testing av antennen til den norske bakkeradaren RIMFAX på Svalbard. RIMFAX skal sitte på NASAs nye rover Mars2020. Foto: NASA/FFI</para></section>

Testing av antennen til den norske bakkeradaren RIMFAX på Svalbard. RIMFAX skal sitte på NASAs nye rover Mars2020. Foto: NASA/FFI

Vel framme hos JPL i USA vil forskerne fra FFI utføre ytterligere tester av Rimfax. Så lagres georadaren hos JPL frem til november.

- Da monteres Rimfax, som aller første instrument, på Mars2020-roveren, sier Hamran. Når det er gjort er det på tide med nye tester, før de andre instrumentene også monteres.

Deretter skal hele roveren gjennom flere tester som er typisk for utstyr som skal til rommet. Blant annet testing av at roveren og dens instrumenter tåler varme og store temperatursvingninger, samt sterk vibrasjon og vakuum.

Når disse testene er ferdig sendes roveren til Kennedy Space Center i Florida hvor den skytes opp juli eller august 2020.

Får operasjonssenter i Norge

- Det kjennes både spennende og fint at Rimfax nå er ferdig og klar for å leveres. Dette er en stor milepæl for oss etter 4 års intenst arbeid, sier Hamran.

Tidsfristene på Rimfax-prosjektet har vært knappe, men etter leveringen til JPL er gjort, blir det litt roligere for gruppen på FFI.

Leveringen av Rimfax er likevel bare begynnelsen.

- Etter det går vi i gang med å utvikle programvare for å operere Rimfax på Mars og prosessere dataene som vil komme derfra, sier Hamran.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Logoen til RIMFAX, den norske georadaren til NASAs nye rover Mars2020. Grafikk: FFI</para></section>

Logoen til RIMFAX, den norske georadaren til NASAs nye rover Mars2020. Grafikk: FFI

Operasjonen av Rimfax på vår røde naboplanet vil skje i et nytt senter hos FFI, i samarbeid med JPL og forskergruppen som skal bruke georadaren.

De vil ha daglig kontakt med JPL og NASA for å behandle og tolke dataene fra Rimfax og avgjøre hva georadaren skal gjøre neste dag.

- I det norske operasjonsrommet for Rimfax vil det være forskere fra FFI, men også fra Universitetet i Oslo, UCLA, University of Arizona og University of Toronto, sier Hamran.

FFI-radar også på europeisk Mars-rover

- Med RIMFAX har et sterkt norsk forskningsmiljø blir valgt ut til en NASA-ferd, og det er ganske spektakulært, sier Marianne Vinje Tantillo, fagsjef for romstasjon og forskning ved Norsk Romsenter.

Det at FFI og norsk industri utviklet bakkeradaren sammen, gjør prosjektet til et helnorsk teknologiprosjekt, og viser hvilke spennende og utfordrende muligheter som finnes innen utforskingen av solsystemet.

- Prosjektet peker også fremover, for det å vite hvor vi skal ta prøver i utforskingen av Mars, og av månen, vil være forutsetninger for å få gode svar på de mange spørsmålene vi har om disse himmellegemene. Det vil komme flere romferder som kan ha god nytte av den norske kompetansen rundt Rimfax, sier Vinje Tantillo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Rosalind, roveren til ExoMars-prosjektet, med landeren Kazachok i bakgrunnen. Illustrasjon: ESA/ATG medialab</para></section>

Rosalind, roveren til ExoMars-prosjektet, med landeren Kazachok i bakgrunnen. Illustrasjon: ESA/ATG medialab

Før Rimfax sendes til USA ble georadaren vist frem for innbudte gjester og presse hos FFI onsdag 5. september.

Mars2020-roveren lander på røde naboplanet på våren 2021. Der er roveren planlagt å jobbe i 3 år, men fungerer alt som det skal vil den mest sannsynligvis være aktiv mye lenger.

FFI står også bak georadaren Wisdom skal sitte på den europeiske roveren i ExoMars-prosjektet.

Kontakt

Svein-Erik Hamran – Forsker og prosjektleder – Forsvarets forskningsinstitutt – 63 80 72 54

Marianne Vinje Tantillo – Fagsjef, romstasjon og utforsking – Norsk Romsenter – 22 51 18 29 / 988 82 638