Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Magnetisk overraskelse fra Venus

Venus har ikke magnetfelt som jorda, men en magnetisk hale som samspiller med solvinden. Det gir pekepinn på hvordan Venus mistet vannet sitt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Jordas magnetfelt beskytter planeten mot den kosmiske strålingen fra sola, og dannes av jordas aktive indre. Flere andre planeter i solsystemet har magnetfelt, som Merkur, Jupiter og Saturn.

Det gjelder derimot ikke Venus, vår varme naboplanet mot sola. Uten et skikkelig magnetfelt kan solvinden, strømmen av partikler som sola hele tiden sender ut, påvirke Venus og dens stormfulle atmosfære direkte.

Men nå viser nye data fra Venus Express, den europeiske romorganisasjonen ESAs sonde i bane rundt Venus, at planeten likevel har et magnetisk samspill med solvinden.

Ionosfæren danner magnetisk hale

På samme måte som på jorda, fjerner solas ultrafiolette stråling elektroner fra atomer og molekyler høyt oppe i Venus? atmosfære. Dermed oppstår det et lag med elektrisk ladd gass, en ionosfære.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Ionosfæren bremser og bøyer av partiklene i solvinden, noe som danner et magnetfelt på den siden av Venus som vender bort fra sola. Dette magnetfeltet har form som halen til en komet og kalles derfor for en magnetisk hale.

De nye dataene fra Venus Express viser at den magnetiske halen kan koble seg sammen med magnetfeltet til solvinden, på samme måte som jordas magnetfelt.

Det er slike prosesser som skaper nordlys på for eksempel jorda og Saturn. Kanskje har Venus også nordlys?

Kan forklare hvordan Venus mistet vannet

Når magnetfeltet til solvinden og den magnetiske halen kobler seg sammen, forsvinner gass fra ionosfæren ut i rommet.

Dette tapet av gass fra ionosfæren kan være med på å forklare hvordan vannet på Venus forsvant da drivhuseffekten løp løpsk på planeten i dens fjerne fortid.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Kanskje er samspillet mellom planeters magnetfelt og solvinden en nøkkel for å forstå hvordan planetene og deres atmosfærer har utviklet seg.

Men det er fortsatt mye rundt samspillet mellom solvinden og planetenes magnetfelt som forskerne ikke forstår. De har hovedsakelig observasjoner av disse prosessene kun fra jorda.

- Derfor er romsonder som Venus Express, Mars Express og Cluster essensielle for at vi skal kunne forstå hvordan planetene og deres komplekse atmosfærer har endret seg over tid, sier Håkan Svedhem, ESAs prosjektforsker på Venus Express.

Du kan lese mer om forskningen på Venus og om jordas magnetfelt og samspill med sola her:

Ozonlag oppdaget på Venus, Rakett opp i dagnordlyset

Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert. Klikk på bildene for større versjon.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>