Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
PROSPECT skal teste teknologi for å grave etter vann, mineraler og andre ressurser på månen. Grafikk: ESA
ESA

Månesonde søker forskere

Europeiske PROSPECT skal lete etter ressurser på månen.

Månen har både vann, gasser og mineraler som kan bli nyttig for fremtidige romferder. Spesielt i polområdene finnes disse ressursene i form av is i skyggefulle kratre og under overflaten.

Blandingen av støv og finmalte mineraler som dekker månens overflate kan brukes som byggemateriale. Den europeiske romorganisasjonen ESA har allerede laget de første mursteinene av måneaktig materiale.

Men hva slags teknologi trengs for å lete etter ressursene på månen?

Det skal ESAs forskningsprosjekt Package for Resource Observation and in-Situ Prospecting for Exploration, Commercial exploitation and Transportation (PROSPECT) finne ut av.

Syv trinn av prosesser

PROSPECT består av ProSEED, et system for å bore seg ned til 1 meter under overflaten for å ta prøver. Her kan det finnes is av vann og andre nyttige forbindelser, som oksygen, fanget av de ekstremt lave temperaturene (ned til -200C).

Prøvene som ProSEED tar vil så bli behandlet av ProSPA, et system for å håndtere og analysere prøvene. ProSPA vil varme opp prøvene slik at forbindelsene i dem fordamper og kan identifiseres og måles.

PROSPECT sine vitenskapelige prosesser er delt inn i syv trinn: tilgang, tilegnelse, ekstraksjon, overføring, håndtering, prosessering og analyse. (Se også illustrasjonen øverst i artikkelen.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Is av vann ned til 1 meters dybde ved månens sørpol. Illustrasjon: Paige et al., Science, 330, 6003, pp. 479- (2010)</para></section>

Is av vann ned til 1 meters dybde ved månens sørpol. Illustrasjon: Paige et al., Science, 330, 6003, pp. 479- (2010)

Nøyaktige målinger av sentrale forbindelser som karbon, oksygen, nitrogen og hydrogen vil gi viktig informasjon om dannelsen, utviklingen og prosessene til disse forbindelsene på månen.

Det igjen vil gi kunnskap om hvilke ressurser månen har og hvor disse befinner seg, samt deres potensial for bruk av romferder i fremtiden.

Dette vil også kunne gi ny informasjon om hvordan månen ble til, hvordan den utviklet seg og hva som er typisk for små og atmosfæreløse himmellegemer som månen andre steder i universet.

Søknadsfrist 12. oktober 2018

PROSPECT har vært under utforming i noen år og skal nå inn i fase der detaljene utvikles. En brukergruppe (PROSPECT User Group) hos ESA for PROSPECT finnes allerede, men skal nå utvides med et forskningsteam.

Derfor inviteres nå forskere i alle ESAs medlemsland (som Norge) til å komme med forslag til forsking og testing av ny teknologi som PROSPECT skal gjøre.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En fremtidig base på månen kan legges i tunneler gravd ut av lava som beskyttelse mot kosmisk stråling, meteoritter og den lave temperaturen. Grafikk: ESA</para></section>

En fremtidig base på månen kan legges i tunneler gravd ut av lava som beskyttelse mot kosmisk stråling, meteoritter og den lave temperaturen. Grafikk: ESA

Du finner detaljert informasjon om PROSPECT, brukergruppen, utlysingen og selve søkeprosessen her.

Søknadsfristen er 12. oktober 2018.

Du kan lese mer om ESAs planer for den videre utforskingen av rommet her.

Lander på månen i 2023

PROSPECT skal skytes opp, reise sammen og lande med den russiske landingssonden Luna-27 ved månens sørpol i 2023.

Luna-27 skal blant annet teste en superklokke i rommet og lage et 3D-kart over månens overflate ved hjelp av lidar.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Luna-27 skal lande på sørpolen på månen i 2022. Grafikk: Roscosmos</para></section>

Luna-27 skal lande på sørpolen på månen i 2022. Grafikk: Roscosmos

PROSPECT er del av et internasjonalt samarbeid for å samordne prøvetaking og ressursutnyttelse ved månens poler.

ESA inviterer også bedrifter i sine medlemsland til å komme med forslag på teknologi som kan brukes på månen.

Kontakt

Marianne Vinje Tantillo – Fagsjef, romstasjon og utforsking – Norsk Romsenter – 22 51 18 29 / 988 82 638