Målte solas energi i 9 år

Solar målte solas energi på romstasjonen. Det vil gi mer nøyaktige klimamodeller og energiregnskap for blant annet solkraftverk.

Solar var en instrumentpakke som ble skutt opp til den internasjonale romstasjonen i 2008, sammen med den nye europeiske laboratoriemodulen Columbus.

Solar satt utenpå Columbus frem til 2017. Her målte Solar den absolutte energien til sola på alle bølgelengdene som sola sender ut lys i, fra infrarødt til synlig lys til ultrafiolett.

De belgiske og franske forskerne som stod bak instrumentet økte også nøyaktigheten på målingene og fant feilmarginen til instrumentet.

Dette er viktig, for jo mer nøyaktig tallene for solas energi er, jo mer nøyaktig vil datamodellene som tallene brukes i være.

Disse er først og fremst datamodeller for vær og klima, men også energiberegninger til blant annet solkraftverk og solcellepaneler.

År med kalibrering

Solar måtte hele tiden vende seg mot sola og skille bølgelengdene i sollyset fra hverandre. Et nett med mikroskopiske åpninger, 3600 per millimeter, skilte bølgelengdene i sollyset som en prisme.

Instrumentpakken Solar (i blå ring) målte solas energi på alle bølgelengder fra 1998 til 2017. Foto: ESA/NASA

Siden romstasjonen bruker bare 90 minutter på en runde rundt jorda, går romstasjonen hele tiden ut og inn av jordas skygge. Derfor måtte Solar snu seg mot sola nesten 12 000 ganger i løpet av sin levetid.

Hver gang Solar gikk mellom lys og skygge varierte temperaturen i instrumentet med 30 grader Celsius, noe som utvidet og krympet teknologien og forstyrret målingene.

Det førte til at målingene ikke var så nøyaktige som forskerne ønsket da Solar ble satt i gang i 1998. Forskerne brukte så år på å teste og kalibrere instrumentene under forholdene de var i på romstasjonen for å få de aller mest nøyaktige målingene.

- Et av de vitenskapelige målene til Solar var å få til så presise målinger av solas absolutte energi som overhodet mulig, og det klarte vi, sier Astrid Orr, prosjektforsker for Solar hos den europeiske romorganisasjonen ESA.

Solenergimåling med norsk satellitt

Måling av solas energi på ulike bølgelengder av Solar på romstasjonen i 2008. Graf: CNRS

Forskerne som jobber med Solar har 9 år med data å analysere, så det vil komme flere resultater etter hvert.

På den norske satellitten NorSat-1 måler også det sveitsiske instrument CLARA solas energi.

Det amerikanske forsøket STIS-1, som skytes opp til romstasjonen i år, skal også måle solas energi.