Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
GOCE målte jordas tyngdefelt med ekstrem nøyaktighet for å lage en ny modell av jordas form. Illustrasjon: ESA
ESA

Målingen av tyngdefeltet er over

Satellitten GOCE har målt jordas tyngdefelt for å gi nøyaktige data om høyde og havstrømmer. Men nå er oppdraget utført og restene av satellitten falt i havet i nærheten av Falklandsøyene.

GOCE (Gravity Field and Ocean Steady-State Circulation Explorer) er en av de mest avanserte og unike satellittene som har blitt laget. Innovative instrumenter ble konstruert spesielt for GOCE av flere europeiske bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Satellitten ble gitt en aerodynamisk form og en ionemotor slik at den kunne opprettholde banehøyden sin og samtidig gå lavere enn noen annen satellitt tidligere. Det var nødvendig for å måle jordas tyngdefelt med ekstrem nøyaktighet.

Jordas tyngdefelt varierer over hele kloden. Disse dataene trengs for å kunne gjøre nøyaktige målinger av høyde, noe som er viktig innen forskning, landmåling, konstruksjon, transport og mange andre felter.

Havnivå, havstrømmer og geologiske lag

GOCE ble skutt opp i 2009 og målte først jordas tyngdefelt fra 255 kilometer ute i rommet. Dataene fra satellitten ble brukt til å konstruere en ny modell av jordas tyngdefelt, en geoide, for mer nøyaktige høydedata.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den første geoiden dannet av tyngdefeltsmålinger av jorda fra GOCE. Grafikk: ESA</para></section>

Den første geoiden dannet av tyngdefeltsmålinger av jorda fra GOCE. Grafikk: ESA

Det har ført til ny kunnskap blant annet om utviklingen av jordas havnivå, sirkulasjonsmønsteret til de store havstrømmene, og det første høyoppløselige kartet over grenselaget mellom jordas ytre skall og mantelen.

I april 2011 hadde GOCE fullført hovedoppdraget sitt. Men siden sola hadde vært mindre aktiv og utvidet jordas atmosfære mindre enn forventet, var det mer brennstoff igjen i satellittens ionemotor og oppdraget ble forlenget.

I august 2012 gikk GOCE lavere, til 224 kilometers høyde, for å gjøre enda mer nøyaktige målinger av jordas tyngdefelt. Det førte til nye data om detaljerte sirkulasjonsmønstre i havet, og vil også kunne brukes i flere andre sammenhenger.

Flere videoer av hva GOCE har gjort finnes her.

Vil falle ned i atmosfæren

Men brennstoffet ble brukt opp og GOCE kunne ikke lenger heve høyden og unngå å falle ned i atmosfæren. Den europeiske romorganisasjonen ESA meldte den 21. oktober 2013 at GOCEs vitenskapelige oppdrag nå er avsluttet.

- GOCE har vært en meget vellykket satellitt og en stor vitenskapelig suksess som kommer til å ha betydning for blant annet målingene til fremtidens miljøsatellitter, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Earth Explorer-satellitten GOCE har kartlagt jordas tyngdefelt. Det trengs for nøyaktige høydemålinger. Illustrasjon: ESA</para></section>

Earth Explorer-satellitten GOCE har kartlagt jordas tyngdefelt. Det trengs for nøyaktige høydemålinger. Illustrasjon: ESA

Den nesten ett tonn tunge satellitten seilte inn i jordas atmosfære klokken 01.16 natt til mandag 11. november i nærheten av Falklandsøyene (ca. 60 grader vest og 56 grader øst). Der brant det meste opp, men enkelte deler har nok falt over jorda som romsøppel. 

- GOCE ble laget for å gjøre helt presise målinger, instrumentene sitter derfor på noen svært stabile bærebjelker som er så solide at de antakeligvis ikke vil brenne helt opp, sier Wahl.

Siden satellitten gikk i polar bane, kunne den ha falt ned i våre områder. Søndag 10. november klokken 17.31 fløy den over Finnmark. Klokken 18.48 føk den over Nord-Trøndelag og Nordland. Men det skulle altså ta noen timer til før falt så langt ned at den begynte å brenne og gå i oppløsning.

Hvert år treffer fra 20 til 40 tonn med deler fra satellitter eller rakettmotorerjorda, noe vi merker lite til.

Alt klart for neste miljøsatellitt

GOCE var den første satellitten av Earth Explorers, ESAs serie med miljø- og klimasatellitter, til å bli skutt opp.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De tre Swarm-satellittene undersøker jordas magnetfelt og indre. Illustrasjon: ESA</para></section>

De tre Swarm-satellittene undersøker jordas magnetfelt og indre. Illustrasjon: ESA

De to andre Earth Explorers i rommet, CryoSat og SMOS, er i god form og vil fortsette sine målinger.

Den neste Earth Explorer er Swarm, en sverm av tre satellitter som skal undersøke jordas magnetfelt. De skal etter planen skytes opp mot slutten av 2013.

Flere andre Earth Explorers er på vei.

Kontakt

Terje Wahl - avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 15 / 90 12 48 50.