Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
En base på månen som utnytter ressursene der kan bli et viktig steg ut i resten av solsystemet. Illustrasjon: ESA
ESA

Må finne ressursene på månen

Fremtidens månefarere må lage sin egen luft, vann og energi. 

De nye måneferdene er for lengst under planlegging. Denne gang skal romorganisasjonene tilbake for å bli, og den kommersielle romindustrien er med.

Men å dra til månen og bygge en permanent base der blir veldig dyrt. Så dyrt at fremtidens månefarere etter hvert vil måtte utvinne ressursene de trenger, som vann, luft og energi, selv.

- Fremtidens romfarere kommer ikke til å ta med seg alt de trenger fra jorda, men i stedet finne det de trenger på planetene og månene som de utforsker, sier Bernhard Hufenbach, lederen for bemannet og robotisk utforskingsstrategi hos den europeiske romorganisasjonen ESA.

Det vil ikke bare gjøre romferdene billigere og mer bærekraftige, men kan også danne grunnlaget for et eget marked i rommet.

Ressursene på månen og hvordan de kan gjøre livet både på månen og på jorda mer bærekraftig var temaet på konferansen Spaceport Norway i høst. Du kan lese mer om det her.

Oksygen og metaller fra månestøv

Månen har vann i form av is ved polene og dypt nede i kratre som ligger i konstant skygge. Denne isen kan også inneholde ulike gasser.

Kanskje finnes det is av vann og andre forbindelser nede i lavatunnelene under månens overflate.

Dessuten inneholder det finkornete materialet, kalt regolitt, som dekker månens overflate, både gasser og mineraler. Prøver fra Apollo-ferdene viser at regolitten består av opp til 45 prosent oksygen.

- Dette oksygenet er en ekstremt verdifull ressurs, men den er kjemisk bundet som oksider i ulike mineraler i regolitten, og er derfor ikke tilgjengelig direkte, sier Beth Lomax, doktorgradsstudent ved Universitetet i Glasgow, til ESA.

Forsøkene hennes innen elektrolyse ved hjelp av smeltete salter under høy temperatur, viser at det kan være mulig å utvinne nær sagt alt oksygenet som regolitten inneholder. Materialet som da blir igjen inneholder flere ulike metaller.

Det britiske firmaet Metalysis bruker elektrolyse ved hjelp av smeltete salter i kommersiell produksjon av metaller og legeringer. Lomax og veilederen hennes samarbeider med Metalysis og ESA for å utvikle metoden for måneregolitt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Når etterlikning av måneregolitt (til venstre) tømmes for oksygen, inneholder blandingen som blir igjen (til høyre) ulike metaller. Foto: ESA</para></section>

Når etterlikning av måneregolitt (til venstre) tømmes for oksygen, inneholder blandingen som blir igjen (til høyre) ulike metaller. Foto: ESA

- Denne prosessen vil kunne sørge for oksygen til fremtidens månefarere, samt gi ulike metallegeringer som kan lages på stedet, sier James Carpenter, lederen for ESAs månestrategi.

Disse forskningsresultatene ble nylig vist frem på ESAs årlige konferanse Space Resource Week i Luxemburg.

Her møttes 350 deltakere fra forskning, industri, gruvedrift, energisektoren, entreprenører, investorer, økonomer og politikere for å diskutere hvordan ressursene i rommet kan utvinnes og brukes.

Blir Norge med til månen?

Men før gruvedrift kan starte på månen, må vi vite hva slags ressurser månen har, og hvor.

Det skal månelanderen PROSPECT gjøre. Den skal ta prøver av månens overflate ved sørpolen og undersøke hva slags ressurser som finnes i regolitten her.

PROSPECT har et bor for prøvetaking. Du kan se mer om boret i videoen over.

ESA skal også i de nærmeste årene lande en rover på månen, og hente hjem prøver fra månen til jorda. Nammo kan bli de som lager rakettmotorene for prøvehentingen.

Regolitten kan brukes som byggemateriale for en månebase, eller som beskyttelse mot den kosmiske strålingen, solvinden og mikrometeorittene som bombarderer månens overflate.

Blokker av regolitt kan også brukes til å fange og lagre solvarme for produksjon av energi. Både ESA og NASA tester ulike former for energiproduksjon og kraftverk til bruk på månen.

ESA satser stort på månen og de nye måneferdene. Blir Norge med? Det avgjøres på ministermøtet Space19+ i november.