Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den kinesiske satellitten DAMPE er en partikkeldetektor som skal finne ut hva mørk materie egentlig er for noe. Grafikk: CSMP Pictures
CSMP Pictures

Kinesisk satellitt med norsk teknologi

Kinesiske DAMPE skal oppdage mørk materie i rommet. Den norske bedriften IDEAS har levert teknologi til satellitten.

Den kinesiske satellitten DArk Matter Particle Explorer, eller DAMPE, ble skutt opp 17. desember 2015 fra Jiuquan Satellite Launch Center i det nordlige Kina.

Satellitten er en av fem nye i det kinesiske vitenskapsakademiet CAS sitt romprogram Strategic Pioneer Research Program in Space Science.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DlqQFrA8jlU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Universitetet i Geneve og tre italienske universiteter er også med på DAMPE.

DAMPE går i en solsynkron bane i cirka 500 kilometers høyde. Ved oppskyting veide hele satellitten 1900 kilo.

Typen, energien og retningen til høyenergetiske partikler

DAMPE skal detektere høyenergetiske partikler og kosmisk stråling i form av gammapartikler, elektroner, ioner, protoner og nøytroner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De fire instrumentene i den kinesiske rompartikkeldetektoren DAMPE. Grafikk: DAMPE Collaboration</para></section>

De fire instrumentene i den kinesiske rompartikkeldetektoren DAMPE. Grafikk: DAMPE Collaboration

De fire instrumentene til DAMPE vil til sammen kunne avsløre typen, energien og retningen til de høyenergetiske partiklene som treffer satellitten.

Forskerne bak DAMPE håper å komme på sporet av hva den mystiske materien er for noe.

Kun 5 prosent av universets masse består av vanlig materie, som planeter og stjerner og galakser. Resten består av mørk materie og mørk energi.

Men selv om forskerne kan måle effekten av mørk materie og mørk energi, vet de ennå ikke hva det er.

Teknologi til amerikansk og japansk partikkeldetektor

Den norske bedriften Integrated Detector Electronics AS (IDEAS) har levert teknologi til kinesiske DAMPE.

- Vi har laget kretser til utlesingselektronikken til tre av de fire instrumentene på DAMPE, det vil si den delen av instrumentene som sitter nærmest detektorene, sier Gunnar Mæhlum, daglig leder av IDEAS.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fysikkeksperimentet CALET sitter (lengst til høyre i bildet) utenfor den japanske laboratoriemodulen Kibo på romstasjonen. Her undersøker CALET kosmisk stråling og kilder til disse nær jorda. Foto: NASA/JAXA</para></section>

Fysikkeksperimentet CALET sitter (lengst til høyre i bildet) utenfor den japanske laboratoriemodulen Kibo på romstasjonen. Her undersøker CALET kosmisk stråling og kilder til disse nær jorda. Foto: NASA/JAXA

IDEAS har tidligere levert teknologi til andre prosjekter til forskere ved det kinesiske vitenskapsakademiet, Purple Mountain Observatory i Kina, og de europeiske partnerne i prosjektet. Dermed var forskerne i prosjektet kjent med den norske bedriftens teknologi fra før.

IDEAS har også levert integrerte kretser til den amerikanske partikkeldetektoren AMS-02 og den japanske partikkeldetektoren CALET. Begge disse sitter på utsiden av den internasjonale romstasjonen, og har forskere i Norge med på prosjektet.

Også AMS-02 og CALET detekterer høyenergetiske partikler og kosmisk stråling, og håper å få se den spesielle energisignaturen til mørk materie.

IDEAS har bidratt med teknologi til flere andre europeiske og amerikanske romprosjekter, blant annet den europeiske romsonden JUICE som skal skytes opp til Jupiter og dens måner i 2022.

Utvikling i rekordfart

Siden IDEAS har levert integrerte kretser til rompartikkeldetektorer tidligere, gikk det svært raskt å utvikle teknologien som de kinesiske forskerne ønsket seg til DAMPE.

- Det var en meget kort utviklingstid, selve kretsene tok mindre enn ett år å fremstille, sier Mæhlum.

Samarbeidet med de kinesiske forskerne gikk bra og IDEAS håper på flere kontrakter med kinesiske romprosjekter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den europeiske romsonden Juice skal undersøke Jupiter og tre av dens ismåner, Europa, Callisto og Ganymedes, med norsk teknologi ombord. Grafikk: ESA/AOES</para></section>

Den europeiske romsonden Juice skal undersøke Jupiter og tre av dens ismåner, Europa, Callisto og Ganymedes, med norsk teknologi ombord. Grafikk: ESA/AOES

DAMPE fungerer som den skal i bane og de første målingene av høyenergetiske partikler har allerede begynt.

Dermed har IDEAS levert teknologi til tre av de fire partikkeldetektorene i rommet som håper å finne ut hva mørk materie egentlig er for noe.

- Jeg vil ikke gjette hvem av AMS-02, CALET, DAMPE, eller Fermi Gamma Ray Telescope som først klarer å finne ut hva mørk materie er, men vi har i hvert fall tre lodd med i trekningen, sier Mæhlum.

I tillegg til de fire detektorene i rommet er det flere prosjekter på jorda, noen av dem langt under bakken, som håper å bli de første til å løse mysteriet med den mørke materien.

Også noen av fremtidens romteleskoper skal undersøke den mørke delen av universet.

Kontakt

Gunnar Mæhlum - Daglig leder ved Integrated Detector Electronics AS - 67 41 49 90