Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Kartlegger katastrofen fra rommet

Etter jordskjelvet og tsunamien i Japan 11. mars har satellittbilder vært vitale for å få et klart inntrykk av ødeleggelsene og planlegge hjelpearbeidet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Samme dag som jordskjelvet skjedde aktiverte japanske myndigheter den internasjonale samarbeidsavtalen for hjelp fra rommet ved katastrofer.

Dermed ble satellittbilder fra romorganisasjoner og satellittoperatører over hele verden tilgjengelige for å kartlegge og vurdere katastrofen.

Satellittbilder raskt og gratis

Den internasjonale samarbeidsavtalen for hjelp fra rommet ved katastrofer ble opprettet for ti år siden. Det er en unik ordning som sikrer at satellittbilder blir levert raskt og gratis til myndigheter og hjelpeorganisasjoner ved katastrofer.

Ved å kombinere jordobservasjonsdata fra flere ulike romorganisasjoner sørger samarbeidsavtalen for at ressurser og ekspertise fra hele verden raskt blir koordinert for mest mulig effektiv hjelp.

Samarbeidet samler og sammenfatter en lang rekke ulike satellittdata, gjør dem raskt om til produkter, som så blir tilgjengelige fra ett og samme nedlastingssted, 24 timer i døgnet, syv dager i uka, helt gratis.

For å vurdere katastrofeområdet

Jordskjelvet i Japan har blitt anslått til minst 8,9 på Richters skala. Hele byer ble vasket bort av tsunamien. Landskapet er totalt endret.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Satellittkart gir den nødvendige informasjonen som lete- og redningsmannskaper på bakken trenger for å kunne vurdere skadene, anslå hvor det er trygt å bevege seg, og finne ut hvor det er lettest å komme til og fra området, noe som kan være svært vanskelig ved katastrofer.

Bilder fra før og etter katastrofen viser også hvordan landskapet har endret seg og hvor bygninger og veier befant seg tidligere. Det kan være vanskelig å se under så ødelagte forhold som i det nordøstlige Japan.

Koordinerer satellitter og organisasjoner

Den japanske romorganisasjonen JAXA og Asian Institute of Technology koordinerer satellittdataene som kommer inn gjennom samarbeidsavtalen.

Dataene kommer fra en rekke satelllitter, som tyske TerraSAR-X og RapidEye, franske SPOT-5, og ESAs store jordobservasjonssatellitt Envisat, samt flere amerikanske satellitter.

I løpet av de første 48 timene av katastrofen ble hele 63 datasett hentet inn.

Et stort nettverk av organisasjoner jobber med å sammenfatte og analysere dataene, blant dem Sertit i Frankrike, DLR-ZKI i Tyskland og FNs UNITAR/UNOSAT-gruppe, og JAXA i Japan.

I løpet av de neste ukene vil oppdaterte satellittprodukter fortsette å gi essensiell informasjon til redningsmannskaper og til arbeidet med å rydde opp i de katastroferammete områdene.

Øker kunnskapen om geologisk fare

Japan ligger langs ildringen, en sone med høy geologisk aktivitet som omfatter både øst- og vestkysten av Stillehavet. Dette er en høyrisikosone for jordskjelv.

Data fra satellitter er med på å øke kunnskapen om geologisk fare i slike soner. I fremtiden vil forskere kanskje kunne varsle jordskjelv før det inntreffer.

Geo-Hazard Supersites-initiativet, koordinert av den internasjonale Gruppen for Jordobservasjon (Group on Earth Observations), bruker 20 år med satellittobservasjoner for å forske på geologisk fare.

Målet er å bruke radarinterferometri fra satellitter for å danne kart over deformasjonene som skjer før og under jordskjelv for å øke forståelsen av bevegelsene i jordskorpen.

Også dette internasjonale samarbeidet bruker data fra ulike romorganisasjoner for å kunne gi forskere over hele verden tilgang til datasett av satellittobservasjoner.

Les mer om rommet og det internasjonale katastrofesamarbeidet

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet for ESA.