Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Juice skal uforske Jupiter og noen av dens måner, og har norsk strålingsdektor ombord. Foto: ESA
ESA

Jupitersonde klar for testing

Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi ombord.

Jupiter er den største planeten i solsystemet. Med sine 79 store og små måner er Jupiter nesten som et lite solsystem i solsystemet.

Noen av Jupiters store måner skjuler enorme hav under ytre skall av is. Finnes det liv i disse havene? Hvordan kan romsonder fra jorda undersøke dette?

Mange av planetene som har blitt oppdaget i bane rundt andre stjerner, såkalte exoplaneter, er gasskjemper som Jupiter.

Om Jupiter kan brukes som modell for andre solsystemer, trenger vi mer kunnskap om Jupiter og dens måner.

Dette er bare noen av grunnene til at den europeiske romorganisasjonen ESA skal sende romsonden Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) til Jupiter.

Testes i enorme kamre

Juice er nå ferdig bygget av hovedkontraktøren Airbus i Friedsichshafen i Tyskland,og blitt sendt til ESAs tekniske senter ESTEC i Nederland.

Her skal Juice gjennom den grundige testingen som alle romsonder og satellitter må klare før de kan skytes opp.

For i rommet er det blant annet ekstreme temperaturforskjeller mellom lys og skygge. Derfor må romsonder og satellitter testes i vakuumkammer med enorme lamper som etterlikner det sterke lyset og varmen fra sola.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Juice pakkes ut ved ESTEC, ESAs tekniske senter i Nederland. Foto: ESA</para></section>

Juice pakkes ut ved ESTEC, ESAs tekniske senter i Nederland. Foto: ESA

Når romsondene befinner seg i skygge, blir det iskaldt. Også dette må testes slik at elektronikken ombord ikke svikter på grunn av materialer som utvider seg og krymper med temperaturen.

Under oppskyting er det mye vibrasjoner og lyd. Derfor testes romsonder og satellitter på kjempemessige plattformer som rister dem for å etterlikne oppskytingen.

I rommet er det dessuten kosmisk stråling fra både sola og kilder langt ute i universet. Ved Jupiter er det også mye stråling fra planetens sterke magnetfelt og store strålingsbelter.

Skytes opp i 2022

Nå skal Juice testes i flere uker, men allerede i juli går romsondens ferd her på jorda videre. Da sendes Juice fra Nederland til Toulouse i Frankrike for de aller siste testene.

Derfra går turen til den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Gyuana i Mellom-Amerika. Her settes Juice på en europeisk bærerakett av typen Ariane 5, for å skytes opp i 2022.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Juice gjøres klar for testing ved ESTEC, ESAs tekniske senter i Nederland. Foto: ESA</para></section>

Juice gjøres klar for testing ved ESTEC, ESAs tekniske senter i Nederland. Foto: ESA

Juice har ti instrumenter ombord fra flere av ESAs medlemsland, inkludert Sverige.

Norsk elektronikk fra Kongsberg Defence and Aerospace gjør at Juice kan dreie solcellepanelene sine og holde dem mot sola når det trengs.

Disse instrumentene skal utforske Jupiter og månene Ganymedes, Europa og Callisto. Både deres ytre og overflate, indre struktur, kjemiske sammensetning, atmosfære, ionosfære, magnetfelt og mer skal undersøkes nærmere.

Norsk teknologi ombord

Kongsberg Defence and Aerospace and levert liknende teknologi til flere av ESAs romsonder.

Både på den lange ferden gjennom solsystemet til Jupiter, og ved Jupiter og dens måner, skal Juice måle den høyenergetiske strålingen rundt seg.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi. Illustrasjon: ESA</para></section>

ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi. Illustrasjon: ESA

Det gjøres av instrumentet RADEM, som har strålingsdetektor fra den norske bedriften IDEAS. RADEM er et av de få instrumentene som vil være i gang under hele den lange turen til Jupiter.

Flere andre av ESAs romsonder har strålingsdetektor fra IDEAS, blant dem Merkur-sonden BepiColombo.

ESA har sentre over hele Europa. Hvordan det er å jobbe ved disse, kan du lese mer om her.