Jobber med kommersiell romstasjon

Flere firmaer har planer om å bygge romstasjoner for kommersiell forskning og produksjon, samt turisme.

- Fremstilling i rommet vil gi helt unike produkter til blant annet kommunikasjons-, material- og medisinindustrien, sier Michael Suffredini, tidligere sjef for NASAs romstasjonsprogram.

I dag er han leder for firmaet Axiom Space som ønsker å bygge en internasjonal kommersiell romstasjon. Her skal romfarere drive forskning og produksjon for private selskaper, organisasjoner, land og individer.

Når det å bo og jobbe i rommet blir mer vanlig, vil det også bli lettere å dra lenger ut i solsystemet, mener Axiom Space. Selskapet er allerede i samtaler med et tyvetalls land for å finne kunder til den internasjonale kommersielle romstasjonen.

Testes på dagens romstasjon

Men først skal Axiom bygge en 13 meter lang modul som skal skytes opp til dagens internasjonale romstasjon. Denne modulen skal være klar i slutten av 2020 og brukes til kommersielle formål.

Dagens romstasjon er finansiert frem til 2024. NASA håper å kunne forlenge dette til 2028, 30 år etter at den første modulen ble skutt opp.

En modul fra Axiom Space blir kommersiell modul på den internasjonale romstasjonen. Modulen skal skytes opp i 2020. Grafikk: Axiom Space

Etter at romstasjonen stenger, ønsker Axiom at deres modul skal danne grunnlaget for en internasjonal kommersiell romstasjon.

Axiom planlegger derfor å trene egne romfarere på samme måte som dagens romfarere. De kommersielle romfarerne skal kunne utføre liknende oppgaver, men være billigere å ha i rommet.

Produksjon av unike materialer og kjemiske forbindelser i vektløshet, ulike former for forskning, samt romturisme skal gjøre bygging, oppskyting og forsyning av den internasjonale kommersielle romstasjonen lønnsom.

Oppblåsbare moduler

Andre selskaper planlegger også habitater i rommet for kommersielle formål.

Et av dem er Bigelow Aerospace som lager oppblåsbare romstasjonsmoduler. En av deres prototyper er allerede skutt opp og sitter på romstasjonen. Denne modulen er for tiden tom, men blir testet av romfarerne med jevne mellomrom. Slik så det ut da modulen ble blåst opp.

To av Bigelow Space sine 330 kubikkmeter store oppblåsbare moduler satt sammen til en romstasjon. Grafikk: Bigelow Space

Bigelow Aerospace planlegger en 330 kubikkmeter stor modul som skal skytes opp i 2020. Dagens romstasjon er på 916 kubikkmeter totalt.

Hver av de 330 kubikkmeter store modulene har plass til 6 romfarere og kan settes sammen til en romstasjon.

I dag leverer to privateide selskaper forsyningsfartøy til romstasjonen og det blir flere og flere private aktører i romfarten. Det er på tide å oppdatere romlovene.