Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

Jobber du med fremtidens romteknologi? Her kan du søke støtte til prosjekter

Har du en teknologi som ikke er helt moden for rommet ennå? Da kan vi hjelpe deg.

Norsk Romsenter samarbeider med SINTEF Digital og den europeiske romorganisasjonen ESA om å støtte forprosjekter som skal modne teknologi til romvirksomhet.

Små- og mellomstore norske bedrifter inviteres til å søke. Vi ser primært etter prosjekter for utvikling av teknologier og produkter (oppstrøm) og ikke utvikling av tjenester og anvendelser (nedstrøm). Relevant teknologi kan være teknologi som allerede er under utvikling for romsektoren. Teknologi som i utgangspunktet er ment for andre sektorer som energi og offshore og som kan ha potensial for romsektoren, er også av interesse.

Gjennom forprosjekter vil bedrifter samarbeide med SINTEF Digital for å videreutvikle, teste og klargjøre sin teknologi for større utviklingsprosjekter og videre implementering.

Prosjektene vil finansieres gjennom ESAs GSTP (General Support Technology Programme), og vil ha en maksimal ramme på 200 000 euro. Prosjektene skal ha en varighet på ni måneder og vil vurderes innenfor ESAs rammeverk «Assesment to Prepare and De-Risk Technology Developments»

Finn ut mer om dette rammeverket her.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Foto: ESA.</para></section>

Foto: ESA.

Et forprosjekt kan også resultere i et videreføringsprosjekt, men den avgjørelsen vil bli basert på vurderinger av resultatene fra forprosjektet.

Du søker ved å fylle ut denne prosjektmalen.

Søknadsfrist: 30. mai 2021.

Kontaktpersoner:

SINTEF: Mats Carlin, Mats.Carlin@sintef.no

Norsk Romsenter: Arvid Bertheau Johannessen, arvid.bertheau.johannessen@spaceagency.no

Søknader sendes på e-post til: spaceagency@spaceagency.no