Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Avtalen mellom JAXA og Norsk Romsenter om forskning med sonderakettene ICI-4 og SS-520-3 ble undertegnet i Tokyo 16. januar 2015. Foto: JAXA
JAXA

Japansk-norsk rakettsamarbeid

Norge og Japan har undertegnet en avtale om to sonderaketter. De skal forske på blant annet nordlys og romvær.

Avtalen ble signert i Tokyo 16. januar 2015 av Saku Tsuneta, direktør ved den japanske romorganisasjonen JAXAs forskningssenter ISAS, og Terje Wahl, forskningssjef ved Norsk Romsenter.

Avtalen gjelder den norske sonderaketten ICI-4, som skal skytes fra Andøya i februar 2015, og den japanske sonderaketten SS-520-3, som skal opp fra Svalbard i januar 2017.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På besøk hos JAXA i Tokyo i januar 2015 før avtale om forskning med to sonderaketter ble underskrevet. Foto: JAXA</para></section>

På besøk hos JAXA i Tokyo i januar 2015 før avtale om forskning med to sonderaketter ble underskrevet. Foto: JAXA

Den norske sonderaketten kommer til å ha med seg to japanske forskningsinstrumenter og den japanske raketten tar med seg ett instrument fra forskere ved Universitetet i Oslo.

De norske ICI-rakettene forsker på romværet, som kan påvirke elektronikk i bane og på jorda.

De japanske sonderakettforskerne har et særlig fokus på utstrømming av ioner fra jordas atmosfære til verdensrommet, som har sammenheng med globale sirkulasjonsmodeller og klima.

Den offisielle tittelen på samarbeidsavtalen er "Memorandum of Understanding between Japan Aerospace Exploration Agency and Norwegian Space Centre on Sounding Rocket Research Cooperation".

Andøya Space Center og UiO er med

I dagene før signeringen ved JAXAs hovedkvarter i Tokyo var det seminarer om vitenskapelige problemstillinger innen romforskning og om resultatene fra de tidligere sonderakettene ICI-2 og ICI-3. De norske deltakerne kom fra Universitetet i Oslo, Andøya Space Center og Norsk Romsenter.

Romsenteret er den formelle avtalepartner med JAXA, mens Andøya Space Center skal sørge for oppskyting av sonderakettene. Lederen for de norske forskerne som er med på avtalen er Jøran Moen ved Fysisk institutt ved Universitet i Oslo.

- Det er gledelig at japanske forskere kommer til Svalbard for å skyte opp en avansert forskningsrakett, en slik formell samarbeidsavtale er en forutsetning for at de japanske forskerne skal komme hit, sier Wahl.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fra Andøya kan forskningsraketter gå opp i nordlyset. Illustrasjon: ASC</para></section>

Fra Andøya kan forskningsraketter gå opp i nordlyset. Illustrasjon: ASC

Samarbeidsavtalen passer også inn i SIOS (Svalbard Integrated Earth Observing System), som koordinerer forskningsinfrastrukturen på Svalbard.

Flere japanske-norske romsamarbeidsavtaler

Allerede i 2007 inngikk Japan og Norge en intensjonsavtale om å samarbeide om sonderakettforskning.

I 2010 ble en overordnet avtale som favner om alle romforskningsområder, inkludert sonderaketter, signert mellom Norge og Japan.

- Avtalen som nå er kommet i stand dekker spesifikt samarbeidet for de to sonderakettene ICI-4 og SS-520-3, sier Wahl.

I tillegg samarbeider Norge med Japan om solforskning gjennom den europeiske romorganisasjonen ESA.

Kontakt

Terje Wahl - avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 15 / 90 12 48 50.