Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den europeiske sonden JUICE ved Jupiter. Grafikk: ESA/AOES
ESA/AOES

Instrumenter til Jupiter-sonde tatt ut

Den europeiske romorganisasjonen ESA skal sende en romsonde til Jupiter og dens måner. Nå er instrumentene til Jupiter-sonden valgt ut.

Romsonden JUpiter ICy moons Explorer mission, eller JUICE, vil ha til sammen 11 instrumenter for å studere Jupiter og dens store måner.

Jupiter-sonden skal skytes opp i 2022 og være fremme ved gassgiganten i 2030.

Der vil JUICE tilbringe minst tre år og gjøre detaljerte observasjoner av solsystemets aller største planet og tre av dens største måner, Ganymede, Callisto og Europa.

De tre månene som JUICE skal undersøke er dekket av is. Under isen kan det befinne seg store og dype hav.

JUICE skal derfor kartlegge de tre månenes overflate, undersøke deres indre og bedømme muligheten for at det kan finnes liv i vannet under isen.

Instrumenter fra 17 land

21. februar 2013 godkjente ESAs Science Programme Committee instrumentene til JUICE.

Disse omfatter kameraer og spektrometre, en høydemålingslaser og en radar som kan se gjennom is.

I tillegg kommer et magnetometer, instrumenter som måler plasma- og partikkelstrømmer, og utstyr for radiomålinger.

Instrumentene skal utvikles av forskningsgrupper fra 15 europeiske land, samt USA og Japan. 

Magnetfelt og is

I løpet av ferden skal JUICE observere Jupiters atmosfære og magnetfelt og samspillet med gassgigantens fire største måner.

Jupiter-sonden vil fly nær månen Callisto flere ganger. Callisto er det objektet i solsystemet som har flest kratere på overflaten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR</para></section>

Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR

JUICE vil passere Europa to ganger og gjøre de aller første målingene av tykkelsen på denne månens isbelagte overflate.

Deretter vil JUICE ende opp i bane rundt Ganymedes, hvor sonden skal undersøke månens isdekte overflate, hav og indre struktur

Ganymedes er den eneste månen i solsystemet som har eget magnetfelt. JUICE vil derfor gjøre detaljerte undersøkelser av samspillet mellom Ganymedes' magnetfelt og Jupiters magnetfelt.

Hvordan solsystem dannes

- Utvelgelsen av instrumentene til JUICE er en milepæl for ESAs flaggskip til det ytre solsystemet, og representerer en unik mulighet til å vise frem europeisk teknologi og vitenskapelig ekspertise, sa Alvaro Giménez Cañete, ESAs direktør for Science and Robotic Exploration da resultatet var klart.

Ifølge Luigi Colangeli, koordinator for ESAs Solar System Missions, vil instrumentene som har blitt tatt ut dekke alle de vitenskapelige målene for prosjektet, fra in situ-målinger av Jupiters enorme magnetfelt, til observasjoner av overflaten og det indre av de tre ismånene.

Siden Jupiter og dens ismåner utgjør nesten et solsystem i miniatyr og vil JUICE også gi europeiske forskere og deres internasjonale partnere mulighet for å lære mer om dannelsen av potensielt beboelige verdener rundt andre stjerner.

Mulighet for norsk industri

Utvelgelsen av instrumentene til JUICE sikrer at Jupiter-sonden vil være klar for oppskyting i 2022.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiter sammenliknet med jordas størrelse.</para><para>Grafikk: NASA</para></section>

Jupiter sammenliknet med jordas størrelse.

Grafikk: NASA

Som medlem av ESA var Norge med på å bestemme fremtidens romprosjekter. Pål Brekke ved Norsk Romsenter var representant for Norge da JUICE ble valgt ut som ESA-prosjekt i mai i 2012.

- Det var uvanlig stor enighet blant forskerne og delegatene om at JUICE var det prosjektet ESA burde satse på, sier Brekke. I tillegg til å være meget spennende, var JUICE mer utviklet og rimeligere enn de to andre kandidatene.

Norsk industri vil ha gode muligheter under byggingen av JUICE, siden romsonden blant annet vil trenge store og bevegelige solcellepaneler, noe norsk industri er verdensledende på.

JUICE er det første store prosjektet blant ESAs program Cosmic Vision 2015-2025 som settes i gang.

ESAs Cosmic Vision fokuserer på fire store spørsmål om solsystemet og universet: Under hvilke forhold dannes liv og planeter? Hvordan fungerer solsystemet? Hva er de fundamentale naturlovene i universet? Hvordan ble kosmos til og hva består det av?