Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
En dyp sprekk i isbremmen Nansen i Øst-Antarktis gjorde at isbremmen brakk av på tvers og kalvet to gigantiske isfjell 7. april 2016. Foto: ESA/C. Yakiwchuck
ESA/C. Yakiwchuck

Innsjøer under isen ga isbre ekstra fart

Nye satellittdata viser at innsjøer under isen får breer til å bevege seg raskere og føre mer is ut i havet.

Thwaites er en av isbreene i Vest-Antarktis som smelter aller raskest. Under den opptil 2 kilometer tykke isbreen skjuler fire innsjøer av ulik størrelse seg. (For plassering av innsjøene i forhold til breen, se bildet nederst i artikkelen.)

Til sammen utgjør disse innsjøene et område på mer enn 700 kvadratkilometer. Også andre isbreer som smelter raskt har liknende innsjøer under isen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fire innsjøer under isbreen Thwaites i Vest-Antarktis sett av issatellitten CryoSat. Foto: University of Edinburgh/N. Gourmelen</para></section>

Fire innsjøer under isbreen Thwaites i Vest-Antarktis sett av issatellitten CryoSat. Foto: University of Edinburgh/N. Gourmelen

Fordi smeltevann reduserer friksjonen mellom isbre og underlag, spiller vann en viktig rolle i hvor raskt en isbre beveger seg mot havet.

I tillegg ligger grunnen som Thwaites og andre raskt smeltende isbreer i Vest-Antarktis hviler på, under havnivået. Der havvann møter is under en slik bre, smelter isen raskere.

Hvert 20. til 80. år fosser vannet fra de fire innsjøene under Thwaites-breen ut i havet. Hvordan påvirker det isbreen over?

Fire ganger mer vann enn Themsen

For å finne ut mer om dette undersøkte forskerne Thwaites ved hjelp av issatellitten CryoSat, som måler tykkelsen på is i polare strøk ned til centimeters nøyaktighet.

I 2013 strømmet vannet fra innsjøene under Thwaites-breen ut i Amundsenhavet. Da sank isbreen med flere meter.

- I gjennomsnitt fører Thwaites cirka 135 kubikkilometer med is til havet hvert år, men da innsjøene tømte seg forsvant 3,5 kubikkilometer ekstra vann fra breen, sier Noel Gourmelen ved Universitetet i Edinburgh til ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Hastigheten til Thwaites og Pine Island, to av isbreene i Vest-Antarktis som smelter raskest, målt av Sentinel-1. Foto: Copernicus/Sentinel/CPOM/University of Leeds–A. Hogg/University of Edinburgh–N. Gourmelen </para></section>

Hastigheten til Thwaites og Pine Island, to av isbreene i Vest-Antarktis som smelter raskest, målt av Sentinel-1. Foto: Copernicus/Sentinel/CPOM/University of Leeds–A. Hogg/University of Edinburgh–N. Gourmelen 

I tillegg økte farten til Thwaites-breen med cirka 10 prosent, noe som gjorde at den førte 150 kubikkilometer mer med is ut i havet mellom 2013 og 2014.

- Da strømmen av vann fra de fire innsjøene var på det sterkeste, fosset 240 kubikkmeter vann per sekund ut i Amundsenhavet, sier Gourmelen. Det er fire ganger mer vann per sekund enn det Themsen vanligvis fører ut i Nordsjøen.

Før disse målingene mente forskerne at innsjøene under breene i Vest-Antarktis ikke lagret vann over lengre tid fordi en plutselig tømming av disse innsjøene ikke har blitt observert tidligere.

- Også radarsatellittene Sentinel-1A og Sentinel-1B brukes i forskningen på sammenhengen mellom isbreer og innsjøene under dem, sier Tommaso Parrinello som styrer CryoSats bevegelser for ESA.