Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Radarbildet viser at deler av Oslo synker (oransje og rødlige deler av kartet). Foto: NGU/Norut.
NGU/Norut

Innovasjon Norge satser videre på satellittdata

I fjor fikk 10 gründer- og etablerte bedrifter penger til forprosjekter som bruker satellittdata. Nå inviterer Innovasjon Norge til en ny runde med utlysninger.

Innovasjon Norge ønsker flere prosjekter og bedrifter som bruker informasjon fra satellitter. Tilgangen på satellittdata og satellittsignaler er stort, men landet vårt trenger flere som satser på å utnytte dem til å utvikle helt nye produkter, tjenester og løsninger som ikke finnes på markedet i dag.

For å stimulere til dette lyser Innovasjon Norge ut midler til forprosjekter i to runder i år. Den første har tidsfrist for forslag 15. mars. Ideer til gode forprosjekter kan bli støttet med opptil en halv million kroner.

Mange bransjer

Den vellykkede utlysningen i fjor kom i stand for å sette et godt samarbeid med Norsk Romsenter ut i praksis, forteller Marianne Von Krogh som er programansvarlig for innovasjonskontrakter i Innovasjon Norge.

- Vi opplevde at mange ikke er klar over den store tilgjengeligheten og mulighetene som ligger i bruk av satellittdata og oppfattet utlysningen som nokså smal. Likevel var resultatet at vi mottok søknader fra både etablerte bedrifter og gründere over hele landet og innenfor et bredt spekter av sektorer og bransjer.

Hun tror at det finnes mange flere bedrifter der ute som vil kunne utnytte data på nye måter, ved å utvikle tjenester og skape verdier.

Copernicus og Galileo

Mengden data og signaler fra satellitter er stor og øker. Europas satellittbaserte program for jordobservasjon, Copernicus, er operativt med flere satellitter. Når alle er oppe vil programmet laste ned 30 TB daglig.

Programmet leverer data og tjenester knyttet til blant annet marin sikkerhet og transport, vannkvalitet, værvarsling, jordbruk, areal- og vegetasjonsendringer, skogovervåking, byplanlegging og naturvern, overvåking av luftkvalitet, forurensning, klimagasser, flom, skogbrann, jordskjelv, flyktningeleirer, grensekontroll, maritim overvåking, og beskyttelse mot terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Europas program for satellittnavigasjon, Galileo, er også operativt og gir mer robust posisjonering. Dette vil bedres ytterligere når hele satellittflåten er skutt opp. Galileo startet sine første tjenester i 2016 og er fullt operativt fra 2020.

Norsk Romsenter bidrar med ekspertise i forbindelse med evaluering av innkommende forslag. 

- Vi ser på dette som et svært verdifullt supplement til andre nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Norsk Romsenter og Innovasjon Norge utfyller hverandre veldig bra og vi ser frem til fortsettelsen, sier Bjørn Ottar Elseth, seniorrådgiver for industri ved Norsk Romsenter.

Les hele utlysningen hos Innovasjon Norge.