Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den europeiske jordobservasjonssatellitten Sentinel 2. Illustrasjon: ESA
ESA

Innovasjon Norge satser på satellittdata

Innovasjon Norge ønsker flere prosjekter og aktører som utnytter informasjon fra satellitter, og lyser derfor ut midler til forprosjekter som bruker satellittdata og signaler.

For å utnytte satellitter til flere samfunnsnyttige løsninger, økt konkurransekraft og verdiskapning, setter Innovasjon Norge av midler til utvikling av nye produkter og tjenester der informasjon fra satellitter benyttes.

Informasjon fra satellitter kan inkluderes som en del av datatilfanget eller integreres i eksisterende tjenester.

Ideer til gode forprosjekter kan bli støttet med opp til en halv million kroner.

Copernicus og Galileo

Mengden data og signaler fra satellitter øker. Viktige bidrag er Europas store satellittbaserte program for jordobservasjon, Copernicus, og satellittnavigasjon, Galileo. Satellittene i Copernicus begynner å bli operative, og leverer allerede over 10 TB data daglig. Mengden data forventes å stige til omlag 30 TB daglig, når alle satellittene i Copernicus er operative.

Dette inkluderer data og tjenester knyttet til blant annet marin sikkerhet og transport, vannkvalitet, værvarsling, jordbruk og matsikkerhet, areal- og vegetasjonsendringer, skogovervåking, jordkvalitet, byplanlegging og naturvern, overvåking av luftkvalitet, langtransportert forurensning, ultrafiolett stråling, klimagasser, flom, skogbrann, jordskjelv, flyktningeleirer, grensekontroll, maritim overvåking, og beskyttelse mot terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Europas satellittnavigasjonsprogram Galileo vil gi mer robust posisjonering. Galileo startet sine initielle tjenester i 2016 og er fullt operativt fra 2020.

Forprosjekter

I forprosjektet skal det gjøres nødvendige avklaringer før et eventuelt hovedprosjekt kan settes i gang. Formålet er å finne svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold.

Forprosjekter som har gode muligheter til å bli realisert i et videre hovedprosjekt, gjennom innovasjonskontrakter eller miljøteknologiordningen, vil bli prioritert.

Utlysningen er rettet mot norske, fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter med interesse og kompetanse til å utvikle nye tjenester og produkter basert på satellittdata.

Les hele utlysningen hos Innovasjon Norge.