Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Slik kan det se ut på den jordliknende exoplaneten Proxima Centauri b, som ligger i den beboelige sonen til stjernen sin, bare 4 lysår unna. Grafikk: ESO/M Kornmesser. 
ESO/M. Kornmesser

Hvor vanlig er planeter som jorda?

Romteleskopet Gaia har undersøkt stjernene til planeter som likner jorda.

Astronomene har funnet tusenvis av planeter utenfor vårt solsystem, såkalte exoplaneter. De aller fleste av disse planetene er store gassplaneter som Jupiter og Neptun. De går svært nær stjernen sin og er ekstremt varme.

Flere slike varme Jupiter-planeter mister mye masse på grunn av heten fra stjernen sin og er i ferd med å koke bort.

Et mye mindre antall planeter med fast overflate, såkalte steinplaneter, har blitt funnet. Disse steinplanetene er oftest betydelig større enn jorda og kalles gjerne for superjordkloder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Exoplaneten HD 189377b er en såkalt het Jupiter, en stor gassgigant som går så nær stjernen sin at atmosfæren holder på å koke bort. Illustrasjon: NASA</para></section>

Exoplaneten HD 189377b er en såkalt het Jupiter, en stor gassgigant som går så nær stjernen sin at atmosfæren holder på å koke bort. Illustrasjon: NASA

Få planeter på størrelse med jorda har blitt funnet. Enda færre befinner seg på rett avstand fra stjernen sin til å ha temperaturer som gjør at det kan finnes flytende vann på overflaten. Slike planeter kalles for jordliknende planeter.

Ennå kan vi ikke undersøke om de jordliknende planetene virkelig har flytende vann, hav eller atmosfære. Det vil fremtidens romteleskoper som allerede er under bygging eller i planlegging kunne hjelpe med.

Et av disse er det store James Webb-teleskopet som skal ta over for Hubble. Den europeiske romorganisasjonen ESAs planlagte teleskop PLATO skal også undersøke exoplaneter.

Stjernen avgjør den beboelige sonen

En av de viktigste faktorene for dannelsen og utviklingen av planeter som kan være passende for liv er stjernen som planeten går rundt.

Stjernens masse, størrelse og alder avgjør hvor den beboelige sonen ligger i stjernesystemet og hvor stor den er.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Gaia kartlegger stjernene og ser etter solsystemer i Melkeveien. Illustrasjon: ESA</para></section>

Gaia kartlegger stjernene og ser etter solsystemer i Melkeveien. Illustrasjon: ESA

ESAs romteleskop Gaia ble skutt opp i 2013. Siden da har Gaia undersøkt mer enn 1,7 milliarder stjerner og målt faktorer som plassering, bevegelse, avstand til jorda, lysstyrke og kjemisk sammensetning.

Ved hjelp av de nye dataene fra Gaia har astronomer undersøkt størrelsen til stjerner som var kjent fra før, for å se om de er større eller mindre, eller lyser svakere eller sterkere enn det som til nå har blitt antatt.

Hvordan jorda er sammenliknet med andre planeter

Det viser seg at mange av stjernene er mer lyssterke enn det som tidligere undersøkelser har vist. Dermed er kanskje stjernene også større enn antatt.

På grunn av metoden som brukes for å finne exoplaneter, betyr dette at planetene som går i bane rundt disse stjernene også kan være større enn antatt.

Dermed er noen av exoplanetene som astronomene til nå har ment har størrelse og temperatur lik jordas, kanskje både større og varmere enn jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>TRAPPIST-1f er en exoplanet på størrelse med jorda som ligger i den beboelige sonen rundt stjernen sin. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech</para></section>

TRAPPIST-1f er en exoplanet på størrelse med jorda som ligger i den beboelige sonen rundt stjernen sin. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

- Gaia har forbedret målingene av avstand og lysstyrken til stjerner, og dermed også hvor stor planetene rundt dem er, sier Eric Mamajek, vitenskapelig nestleder for NASAs Exoplanet Exploration Program.

- Etter hvert som vi sjekker tidligere observasjoner og forbedrer definisjonene av hva vi kan anse som en beboelig planet, gjør mer nøyaktige data oss bedre i stand til å finne en slik planet, og anslå hvordan jorda er i forhold til dem, sier Mamajek til NASAs nettside.

Færre jordliknende planeter enn antatt

Så langt har cirka 3700 exoplaneter blitt funnet. 2600 av disse ble funnet av det amerikanske romteleskopet Kepler. Ut fra dataene til Kepler anslår astronomene at fra 20 til 50 prosent av alle stjerner kan ha små steinplaneter i sin beboelige sone.

Til nå har romteleskopet Kepler funnet cirka 30 jordliknende planeter i den beboelige sonen rundt sine stjerner. Men en ny analyse av dataene viser at dette tallet ligger egentlig mellom 2 og 12.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den jordliknende exoplaneten TRAPPIST-1f kan ha flytende vann og nedbør på overflaten. Grafikk: NASA/JPL-Caltech</para></section>

Den jordliknende exoplaneten TRAPPIST-1f kan ha flytende vann og nedbør på overflaten. Grafikk: NASA/JPL-Caltech

Dette betyr at det nok er færre små steinplaneter som kan bebos av liv i rommet enn astronomene først antok.

Men det endrer ikke den kanskje mest overraskende konklusjonen etter 20 års leting etter exoplaneter: Planeter i den beboelige sonen forekommer ofte.

Jakten på en planet som jorda fortsetter!