Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NASA har planer om å sende romfarere til Mars en gang på 2030-tallet. Grafikk: NASA/JSC
NASA/JSC

Hvor mye stråling vil Mars-farere få?

Romsonden ExoMars Trace Gas Orbiter har svaret.

Kosmisk stråling er en av de største farene for astronauter som skal til vår røde naboplanet. Denne strålingen kommer fra eksplosjoner langt ute i Melkeveien og enda fjernere i universet, og skyldes høyenergetiske partikler som beveger seg med nær lysets hastighet.

Disse partiklene trenger derfor lett gjennom både organer, vev og celler og kan gi strålingssyke, økt risiko for kreft og andre sykdommer.

Også store utbrudd på sola som slynger skyer av høyenergetiske partikler ut i rommet kan være farlige for romfarere.

På jorda beskytter magnetfeltet oss mot det meste av strålingen fra rommet, men denne beskyttelsen forsvinner på vei til månen.

60 prosent av maks strålingsmengde

Nå har ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), den europeiske romorganisasjonen ESAs banesonde rundt Mars, målt strålingsmengden som romfarere kan få på vei frem og tilbake til vår røde naboplanet.

- Strålingsdosen som astronauter vil få i det interplanetariske rom vil være flere hundre ganger dosen som mennesker får over like lang tid på jorda, og flere ganger større enn dosen astronauter får mens de er på romstasjonen, sier Jordanka Semkova ved Det bulgarske vitenskapsakademiet. Hun leder forskningen med instrumentet på ExoMars TGO som har målt strålingen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab </para></section>

Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab 

Under en romferd på seks måneder til Mars og seks måneder tilbake til jorda, vil romfarerne bli utsatt for 60 prosent av strålingsmengden som de maksimalt bør få i løpet av hele sitt yrkesliv.

Derfor forsker ESA og de andre store romorganisasjonene på måter å beskytte romfarere mot kosmisk stråling.

Rover skal også måle stråling på vei til Mars

ExoMars TGO målte strålingen da den var på vei til vår røde naboplanet i 2015 og senere gikk inn i bane rundt Mars.

Her undersøker TGO sporgasser i atmosfæren, kartlegger overflaten og måler mengden vann som befinner seg under overflaten. Bildet under er fra sørpolen på Mars og ble tatt av TGO 2. september 2018.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Krater med is av CO2 nær sørpolen på Mars sett av ExoMars Trace Gas Orbiter. Foto: ESA/Roscosmos/CaSSIS</para></section>

Krater med is av CO2 nær sørpolen på Mars sett av ExoMars Trace Gas Orbiter. Foto: ESA/Roscosmos/CaSSIS

ExoMars har en rover som skal skytes opp høsten 2020 og lande på vår røde naboplanet våren 2021. Også roveren vil måle strålingen på veien til Mars og nede på overflaten.

Her vil roveren lete etter spor av flytende vann og liv.