Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Nitrogendioksid over Sør-Europa, Midt-Østen og Afrika sett av Sentinel-5P i april 2018. Grafikk: Copernicus/Sentinel/KNMI
Copernicus/Sentinel/KNMI

Hvor er luftkvaliteten best og verst?

Satellitten Sentinel-5P har målt luftkvaliteten flere steder i verden.

Luftforurensing og dårlig luftkvalitet er et stort problem for mange byer og regioner over hele verden. Hvert år er dør millioner av mennesker på grunn av dårlig luftkvalitet.

Men hvor er luftkvaliteten verst, når på dagen eller til hvilken årstid? Hvordan sprer luftforurensing seg, og hvilke typer tiltak vil ha mest effekt?

Dette er noe av det den europeiske miljøsatellitten Sentinel-5P skal finne ut av. Satellitten ble skutt opp 13. oktober 2017 for å måle luftkvalitet og luftforurensing over hele jorda.

Etter oppskytingen ble Sentinel-5P testet og kalibrert i flere måneder. Nå er innkjøringsfasen endelig over og de første offisielle målingene klar.

Verst over byer og trafikk

De nye resultatene fra Sentinel-5P viser mengden nitrogendioksid (NO2) over Sør-Europa, Midt-Østen, samt deler av Afrika og India.

Her er luftforurensingen høyest over store byer og industriområder som Milano, Istanbul, Kairo, Beirut, Mekka, Riyadh, Dubai, Teheran og Lahore.

Men også over tett trafikkerte skipsruter til havs, som i Middelhavet og Rødehavet, samt over travle veistrekninger på land, spesielt på den arabiske halvøy og i det vestlige India, er det mye NO2. (Se bilde øverst i artikkelen.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab</para></section>

Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab

Sentinel-5P har også fulgt mengden av og bevegelsene til karbonmonoksid (CO) over hele Asia, fra Pakistan og India lengst vest til Stillehavet utenfor Kina og Øst-Sibir.

Denne luftforurensingen er intens over Pakistan, India og Kina og følger vindene i atmosfæren. Se animasjon her.

Sentinel-5P målte også mengden ozon over Antarktis og lukkingen av ozonhullet over den sørlige halvkule. Se animasjon her.

Målingene av NO2 ble gjort i april 2018 og målingene av CO og ozon i november 2017.

10 ganger bedre enn tidligere satellitter

De avanserte og spesiallagete instrumentene til Sentinel-5P måler ikke bare NO2, CO og ozon, men også metan, svoveldioksid og formaldehyd, samt svevestøv og vulkansk aske.

Dette kan Sentinel-5P måle i mye høyere detalj og oppløsning enn det som har vært mulig med tidligere satellitter.

Sentinel-5P kan se luftforurensing i områder ned til 7 x 3,5 kilometer, som er nok til å måle luftforurensingen over spesifikke byer og følge denne over sted og tid.

- Til sammen gjør den økte følsomheten til instrumentene på Sentinel-5P at satellitten er cirka 10 ganger bedre enn forgjengerne, sier Harry Förster ved den nederlandske romorganisasjonen NSO til den europeiske romorganisasjonen ESA.

Ifølge Förster vil den høye oppløsningen til Sentinel-5P forbedre forskningen på luftforurensing og føre til nye bruksområder av dette arbeidet.

Brukt av norske forskere og etater

Også direktøren for jordobservasjonsprogrammer hos ESA, Josef Aschbacher, er fornøyd med de nye resultatene fra Sentinel-5P.

- Jeg er stolt over at vi nå har et avansert og flunkende nytt verktøy som gjør det mulig å få data i høy kvalitet over atmosfæren globalt og at vi kan gjøre dette mye mer nøyaktig enn før, sier Aschbacher.

Dataene fra Sentinel-5P er fritt og gratis tilgjengelige og brukes av både forskere, miljøorganisasjoner, offentlige etater, private selskaper og andre, også i Norge. (Se Satellittdata.no.)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-5P ser svoveldioksid fra vulkan på Bali 27. november 2017.</para></section>

Sentinel-5P ser svoveldioksid fra vulkan på Bali 27. november 2017.

Sentinel-5P er en av satellittene i Copernicus-programmet, en europeisk storsatsing på overvåking av miljøet ved hjelp av satellitt.

De andre Sentinel-satellittene holder øye med polarisen, skipstrafikk, oljesøl, havtemperatur, rasfare, flom, bølgehøyde, planktonvekst, skogutbredelse, kystsoner, vassdrag, og mye mye mer.

Du kan lese mer om Sentinel-satellittene her, og om Copernicus-programmet her.