Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Antennen til det norske skipsdeteksjonsystemet NORAIS monteres på utsiden av romstasjonen i 2009. Foto: NASA
NASA

Heder til norsk skipsdeteksjon fra rommet

Lederne for romstasjonen møttes i Oslo og hedret den norske forskningen på sporing av skipstrafikk fra rommet.

15. og 16. september 2014 møttes lederne for det internasjonale romstasjonsprogrammet hos Norsk Romsenter i Oslo. De kom fra den amerikanske romorganisasjonen NASA, den europeiske romorganisasjonen ESA, russiske ROSKOSMOS, japanske JAXA og canadiske CSA.

Det var ESAs tur til å holde møtet, som de valgte å legge til Norge, for å diskutere den videre driften og planlegging av den internasjonale romstasjonen. Det er første gang romstasjonspartnerne møtes her til lands, noe som foregikk i strålende høstvær.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Lederne for romstasjonssamarbeidet med utmerkelsen for NORAIS-forskningen. Fra venstre: Michael Suffredini (NASA), Bo Andersen (NRS), Terje Wahl (NRS), Bernardo Patti (ESA), Pierre Jean (CSA), Masazumi Miyake (JAXA), Aleksej Krasnov (ROSKOSMOS). Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Lederne for romstasjonssamarbeidet med utmerkelsen for NORAIS-forskningen. Fra venstre: Michael Suffredini (NASA), Bo Andersen (NRS), Terje Wahl (NRS), Bernardo Patti (ESA), Pierre Jean (CSA), Masazumi Miyake (JAXA), Aleksej Krasnov (ROSKOSMOS). Foto: Norsk Romsenter

- Romstasjonen er et internasjonalt samarbeid hvor alle partnerne er kritisk avhengige av hverandre, derfor er  det viktig å møtes jevnlig for å ivareta tryggheten til astronautene som er i bane, sier Terje Wahl, avdelingsleder for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

På møtet ble det også diskutert hvilke nye store instrumenter og deler som skal monteres på romstasjonen, samt bemanningsplanene for den nærmeste fremtiden.

I tillegg ble kriseplanene for en nødsituasjon på romstasjonen oppdatert. Disse skal sørge for at astronautene kommer seg trygt tilbake til jorda og at romstasjonen styres kontrollert ned i Stillehavet om romlaboratoriet skulle bli ødelagt.

Mer norsk skipsdeteksjon fra rommet

Partnerne for romstasjonsprogrammet hadde også med seg en utmerkelse for bidraget som det norske AIS-systemet ombord har gjort for å øke tryggheten på verdenshavene.

Bo Andersen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter, tok sammen med Terje Wahl stolt i mot utmerkelsen på vegne av alle som har vært involvert i det norske forskningsprosjektet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Utmerkelsen som forskerne bak NORAIS, det norske instrumentet som sporer skipstrafikk fra rommet, har fått av de fem romorganisasjonene som samarbeider om den internasjonale romstasjonen. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Utmerkelsen som forskerne bak NORAIS, det norske instrumentet som sporer skipstrafikk fra rommet, har fått av de fem romorganisasjonene som samarbeider om den internasjonale romstasjonen. Foto: Norsk Romsenter

- Både vi og de andre deltakerne i prosjektet ved Kongsberg Seatex, FFI og N-USOC, det norske kontrollsenteret for forskning på romstasjonen ved NTNU i Trondheim, er veldig glade for utmerkelsen, sier Wahl.

Et nytt og forbedret norsk AIS-instrument er under bygging og skal skytes opp til kjempelaboratoriet i rommet i 2015.

Håpet er også at det nåværende AIS-instrumentet vil bli brakt ned igjen til jorda for tekniske undersøkelser og for å bli stilt ut som et romhistorisk objekt.

Norges satellitter, AISSat-1 og AISSat-2, sporer også skipstrafikken fra rommet, blant annet for å holde øye med ressurser og miljøkriminalitet i norske farvann.

Et virkelig internasjonalt samarbeid

Det norske prosjektet for sporing av skipstrafikk fra rommet har gjort seg bemerket også utenfor romorganisasjonene.

Tidligere i år laget NASA en video om prosjektet, der en fisker som forliste i Norskehavet og overlevde ved hjelp av skipsdeteksjon fra rommet, forteller sin dramatiske historie.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/TrsKZma-LTk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Videoen har fått mye oppmerksomhet og partnerne i romstasjonsprogrammet synes den har vært et viktig bidrag for å synliggjøre nytten av forskningen som foregår på romstasjonen, sier Wahl.

Kjempelaboratoriet i rommet huser forskningsprosjekter og blir besøkt av romfarere fra langt flere land enn de fem partnerne. Romstasjonen har klart seg gjennom både rolige og turbulente tider og ført til samarbeid og utdanning over landegrensene i flere tiår. Forskningen som foregår i rommet finner nytte over hele verden.

Kontakt

Terje Wahl - avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 15 / 90 12 48 50.