Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

Hauglie-Hanssen kandidat til toppsjef-stilling i ESA

Norsk Romsenters administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen er en av kandidatene til stillingen som generaldirektør i den europeiske romorganisasjonen ESA.

Dagens generaldirektør, tyske Jan Wörner, går av i 2021 og ESA har satt i gang jakten på ny toppsjef. En av kandidatene er Norsk Romsenters egen administrerende direktør, Christian Hauglie-Hanssen. Han får full støtte av den norske regjeringen.

- ESA er, og vil fortsatt være, helt sentral for utviklingen av europeisk romvirksomhet, og vi er glade for at Christian Hauglie-Hanssen vil stille seg til disposisjon for ESA, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Hauglie-Hanssen har god kjennskap til internasjonal romvirksomhet, luftfart og forsvarssektor, og samarbeidet mellom ESA og EU. Før han kom til Romsenteret ledet han Space & Surveillance-divisjonen i Kongsberg Defence & Aerospace, og har lang fartstid fra ulike lederposisjoner i Kongsber Gruppen.

- Hauglie-Hanssen har lang erfaring med å håndtere komplekse problemstillinger i skjæringsfeltet mellom industrielle og politiske prioriteringer, og vil bidra til å balansere ulike hensyn og finne konstruktive løsninger til det beste for organisasjonen, sier Nybø.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter. Foto: NRS.</para></section>

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Romsenter. Foto: NRS.

- ESA er den viktigste motoren i videre utvikling av europeisk romvirksomhet. De store endringene vi ser i romdomenet vil fortsette, og alle romaktører må tilpasse seg denne virkeligheten. Det vil også gjelde ESA. Ledelse av ESA innebærer gjennomføring av de programmene medlemslandene i fellesskap er enige om, samtidig som det tas hensyn til medlemslandenes individuelle behov og ambisjoner – alt i et omskiftelig marked. Videreutvikling av samarbeidet med EU, europeisk industri og andre vesentlige aktører vil stå helt sentralt. Dette er store og viktige oppgaver som tilligger rollen som ESAs generaldirektør, og det er et privilegium å få muligheten til å konkurrere om denne stillingen, sier Christian Hauglie-Hanssen.

ESA er en mellomstatlig organisasjon med 22 medlemsstater, som har som formål å utvikle europeisk romvirksomhet. ESA er en industrirettet organisasjon, hvor de meste av utviklingsaktivitetene utføres av industrien i medlemslandene. Romorganisasjonen er et sentralt virkemiddel for utvikling av norsk romvirksomhet. Norge ble medlem i ESA i 1987.