Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Tropisk regnskog i Gabon i 2015. Foto: ESA/K. Scipal
ESA/K. Scipal

Gratis satellittdata fra regnskogen

Norge kjøper satellittbilder i høy oppløsning for å bevare tropisk skog.

Norge utlyser nå en internasjonal anbudskonkurranse for å kjøpe satellittbilder i høy oppløsning for inntil 450 millioner kroner.

Satellittbildene skal ha en oppløsning på minst fem meter, som betyr at hvert bildepunkt tilsvarer fem meter på bakken eller mindre.

Ifølge FN vil det å stoppe avskoging være en viktig del av løsningen for å nå verdens klimamål.

Økt innsyn i vernet av tropisk skog

- I de internasjonale avtalene rundt vern av skog og pengeutbetalingene for dette, er det viktig at rapporteringen gjøres på basis av nøyaktige data, sier Terje Wahl, avdelingsleder innen forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Disse høyoppløselige satellittbildene vil bli tilgjengelige for alle, både donorland, mottakerland, og uavhengige organisasjoner. Slik får verdenssamfunnet økt innsyn i skogvernet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA</para></section>

Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA

Det er Klima- og miljødepartementet som står bak innkjøpet av satellittbilder.

- Dette er et betydelig klimapolitisk initiativ fra Norge som konkret bygger opp under den lederrollen som vi har tatt når det gjelder finansiering av vern av tropisk skog, sier Wahl.

Tilgjengeligheten av slike satellittdata vil også være til stor nytte på andre felter, som blant annet jordbruk, kartlegging, byplanlegging og bygging av infrastruktur. 

Flytter grensene for bildeoppløsning

Grensen for hvor god oppløsning man får fra åpent tilgjengelige satellittdata, har stadig flyttet seg nedover. For noen år siden åpnet USA for gratis adgang til data fra satellitten LandSat, som hadde en oppløsning ned til 30 meter.

For få år siden flyttet EUs Sentinel-satelitter i Copernicus-programmet, som også Norge er med i, denne grensen ned til 10 meter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jordobservasjonssatellitten Landsat 8 produserer gratis bilder som <link xlink:href="http://landsat.usgs.gov/LDCM_Landsat8.php" xlink:show="none">alle kan laste ned</link>.  Ill: NASA/Goddard/Conceptual Image Lab.</para></section>

Jordobservasjonssatellitten Landsat 8 produserer gratis bilder som alle kan laste ned.  Ill: NASA/Goddard/Conceptual Image Lab.

Det er nok til å se store endringer i skogene, men for innrapportering på mer detaljert nivå, trenger skoglandene satellittbilder med enda høyere oppløsning.

- Nå går Norge i bresjen for at enda mer detaljerte satellittdata blir allemannseie, sier Wahl.

Det er også viktig å få i gang globale tidsserier med skogdata. Ideelt sett ønskes derfor satellittbilder helt fra undertegnelsen av Paris-avtalen i desember 2015.

En Space 2030 Agenda

I FNs komité for romvirksomhet COPUOS pågår nå arbeidet med en Space 2030-agenda.

Et av temaene som Norge har fremhevet som viktig i denne prosessen er bedre tilgang til satellittdata for utviklingslandene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Landsatbildene viser omfanget av nedhugging av tropisk skog i Rodonia i Brasil mellom 1975 og 2012. Foto NASA/Landsat.</para></section>

Landsatbildene viser omfanget av nedhugging av tropisk skog i Rodonia i Brasil mellom 1975 og 2012. Foto NASA/Landsat.

- Norsk Romsenter har bistått Klima- og miljødepartementet i planleggingsfasen av regnskogsdataprosjektet. Vi vil selvsagt fortsette å gi departementet romfaglige råd videre i prosessen, sier Wahl.

Den europeiske romorganisasjonen ESA bygger forskningssatellitten BIOMASS, som skal måle mengden karbon i verdens skoger med en ny type radar.

Kontakt

Terje Wahl – Avdelingsdirektør, forskning og jordobservasjon – Norsk Romsenter – 901 24 850