Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Galileo har gjort sitt inntog i moderne mobiltelefoner. Foto: GSA.
GSA

Galileo tar opp kampen mot posisjonsjuks

En ny Galileo-tjeneste, OS-NMA, skal forhindre posisjonsbestemmelse med falske signaler.

Det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo gir signaler for nøyaktig posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse.

I tillegg overfører Galileo-satellittene signaler fra nødpeilesendere til redningstjenestener over hele verden.

Globale satellittnavigasjonssystemer som europeiske Galileo, er essensielle for alle typer transport, men også for andre næringer, som bygg- og anleggsbransjen.

Dessuten brukes satellittnavigasjonssystemene i flere samfunnskritiske sektorer, som data- og telekommunikasjon, energiforsyning og finanssystemer.

Dermed vil forhindring av navigasjonssignaler gjennom blokkering (jamming) eller forfalsking (narring) kunne få store konsekvenser, både for den enkelte bruker og for samfunnskritiske funksjoner.

Det finnes utstyr for å takle jamming og forfalsking av navigasjonssignaler, men disse er dyre og ikke egnet for massemarkedet og den vanlige bruker.

Derfor utvikler Galileo-programmet nå en ny tjeneste som har fått navnet Open Service Navigation Message Authentication (OS-NMA). Den skal beskytte enkle mottakere mot forfalskete navigasjonssignaler.

Mer og mer viktig i årene som kommer

Ved hjelp av OS-NMA får brukerne en mulighet til å sjekke at navigasjonssignalene de har mottatt er ekte og kommer fra en Galileo-satellitt.

- Denne nye tjenesten retter seg mot brukere som har behov å være sikker på at navigasjonssignalene de mottar faktisk kommer fra Galileos satellitter, sier Christian Rost, seniorrådgiver innen satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Les mer om OS-NMA.

Med over 740 millioner enheter som kan motta signalene fra Galileo, kan det bli svært mange brukere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Droner er bare noen av de mange typene farkoster som er avhengige av satellittnavigasjonssystemer som Galileo. Foto: GSA</para></section>

Droner er bare noen av de mange typene farkoster som er avhengige av satellittnavigasjonssystemer som Galileo. Foto: GSA

Den nye tjenesten er ennå bare i testfasen. De første interne testene er i gang nå og avsluttes våren 2021. Deretter kommer en fase med offentlig testing, før tjenesten til slutt er klar og blir åpnet for offisiell bruk.

- Ikke minst vil OS-NMA bli mer og mer viktig i årene som kommer, fordi satellittnavigasjonssystemene vil bli mer og mer integrert i objekter som autonome farkoster, sier Rost.

Slike farkoster trenger nøyaktige og pålitelige GNSS-signaler for å kunne fungere trygt.

Skal i gang så raskt som mulig

- Når den nye tjenesten er i gang, vil alle som oppdaterer satellittnavigasjonsmottakeren sin kunne bruke OS-NMA, sier Rost.

- OS-NMA er nok ikke i gang før om et par år, men EU ønsker å få dette ut så raskt som mulig, sier Rost.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fire av satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo. Grafikk: ESA/P. Carill</para></section>

Fire av satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo. Grafikk: ESA/P. Carill

Store forventninger i markedet

Galileo er det første globale satellittnavigasjonssystemet som innfører en tjeneste som OS-NMA for å sikre pålitelige signaler. EU forventer at det vil være med på å styrke Galileo sin posisjon i forhold til andre satellittnavigasjonssystemer.

- OS-NMA blir klart noe som gjør at Galileo vil skille seg ut fra andre satellittnavigasjonssystemer, og det er derfor knyttet store forventninger i markedet til dette, sier Rost.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SAR/Galileo Service Centre i Toulouse i Frankrike. Foto: CNES/E. Grimault</para></section>

SAR/Galileo Service Centre i Toulouse i Frankrike. Foto: CNES/E. Grimault

Norge er med i de europeiske satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS. Les mer om dem her

Norske etater har utarbeidet en egen strategi for systemene for posisjon, navigasjon og tid. Les mer om det her.

EU har for tiden en stor innovasjonskonkurranse om bruk av Galileo-data for droner, med en premie på 100 000 euro. Les mer om denne konkurransen her.

Kontakt

Christian Rost – seniorrådgiver, satellittnavigasjon – Norsk Romsenter – 94 20 54 20