Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
På folkemøtet for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter
Norsk Romsenter

Ga svar om fremtidens romforskning

På folkemøtet hos Norsk Romsenter sa rominteresserte fra hele landet hva de synes romfarten bør satse på i fremtiden.

Folkemøtet hos Norsk Romsenter var ett av 22 liknende møter over hele Europa som ble holdt på vegne av den europeiske romorganisasjonen ESA. ESA ønsker å vite hva publikum i alle sine medlemsland synes at romorganisasjonen skal satse på i fremtiden.

Her til lands fant litt over 60 rominteresserte veien til Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo. Deltakerne var i alderen 20 til 65 år og omfattet folk med en generell interesse for rommet, studenter innen astronomi, fysikk og andre realfag, samt ansatte i norsk romindustri.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Z2NHZgu03Zw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Etter en kort introduksjon ble deltakerne delt inn i grupper på fem eller seks, med en ordstyrer fra Norsk Romsenter, Norsk Astronautisk Forening eller Deep Sky Exploration.

Gruppene fikk så utlevert spørreskjema fra ESA hvor det var både avkrysningsspørsmål og spørsmål som krevde skriftlige svar. Deltakerne diskuterte først spørsmålene sammen i gruppen, og svarte så på spørsmålene hver for seg.

Internasjonalt samarbeid eller fri konkurranse?

Siden utforskingen av rommet er et bredt tema, var undersøkelsen delt inn i seks deler. Hver del ble innledet med en kort videopresentasjon av temaet, med kommentarer fra folk over hele Europa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På folkemøte for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

På folkemøte for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter

Første del handlet om hva romfarten generelt bør fokusere på å gjøre i fremtiden.

Del 2 presenterte spørsmål om den europeiske rollen i utforskingen av rommet og hvilket forhold ESA bør ha til de andre romorganisasjonene i verden.

I del 3 skulle deltakerne gi sine synspunkter på den internasjonale styringen av rommet og spørsmål nært knyttet til dette, som problemet med alt romsøppelet i bane.

Utformet sin egen romferd

I del 4 skulle deltakerne se for seg at de dro ut i rommet selv. De fikk fire fremtidsscenarier om utforskingen av rommet og hver gruppe valgte ett tema som de besvarte.

De fleste gruppene valgte scenariet der de skulle lage sin egen romferd, enten for å utforske månen, Mars, eller en mulig

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På folkemøtet hos Norsk Romsenter ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere romspørsmål sammen. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

På folkemøtet hos Norsk Romsenter ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere romspørsmål sammen. Foto: Norsk Romsenter

beboelig planet i et solsystem nær jorda. Det resulterte i mange kreative og overraskende løsninger.

Den 5. runden av spørsmål handlet om den bemannete romfarten, romturisme, og den voksende privateide romfarten. Dette var også et tema som ga friske diskusjoner og meningsutvekslinger blant deltakerne.

Flere grupper syntes det å sende mennesker til andre himmellegemer har en stor symbolverdi og sterkt potensial til å gi økt interesse for rommet. Mange av deltakerne forbandt utforskingen av rommet med den bemannete romfarten, som for eksempel astronautene på den internasjonale romstasjonen.

I siste spørsmålsrunde skulle deltakerne svare på om de synes de hadde lært noe av å delta på møtet, og om de hadde endret mening om noen av temaene som hadde blitt diskutert i løpet av dagen.

Resultatene legges ut på nettet

I løpet av møtet ble det også satt opp en kort videosamtale med samlingen i Hellas. Dermed fikk de norske rominteresserte vinke til deltakerne på møtet som foregikk samtidig i Athen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Gruppebilde av folkemøtet for ESA hos Norsk Romsenter. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Gruppebilde av folkemøtet for ESA hos Norsk Romsenter. Foto: Norsk Romsenter

Det ble også tid til et gruppebilde i trappen under satellittmodellene hos Norsk Romsenter, og en hyggelig lunsj der deltakerne ble bedre kjent med hverandre og knyttet kontakter.

Svarene på spørreskjemaene sendes nå inn til ESA for oppsamling og analyse. Vil deltakerne i Norge mene det samme som rominteresserte i for eksempel Hellas på spørsmålene om fremtidens utforsking av rommet?

Følg med! ESA publiserer resultatene fra folkemøtene her.

Kontakt

Marianne Moen - Avdelingsdirektør for kommunikasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 17 eller 48 06 37 43