Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
De indre og ytre Van Allen-beltene rundt jorda, hvor NASAs Van Allen-sonder går, sammenliknet med mye brukte banehøyder. Illustrasjon: NASA
NASA

Fungerer som en partikkelakselerator

Jorda er omgitt av to belter med elektromagnetisk stråling, Van Allen-beltene. Ny forskning viser at de akselerer partikler opp i ekstreme hastigheter fra sitt indre.

Rundt jorda ligger det to belter med elektrisk ladde partikler som holdes på plass av magnetfeltet. Disse beltene finnes fra rundt 1000 til 60 000 kilometers høyde og kalles for Van Allen-beltene etter James Van Allen, forskeren som først bekreftet deres eksistens.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Samspillet mellom sola og jorda danner "været" i rommet. Illustrasjon: ESA</para></section>

Samspillet mellom sola og jorda danner "været" i rommet. Illustrasjon: ESA

I dette området suser elektroner og protoner fra sola og fjernere kilder i universet i høy fart og skaper en intens stråling. Det påvirker romværet rundt jorda og satellitter og annen teknologi som går i bane.

Når satellitter og romsonder skal gjennom disse strålingsbeltene må de ofte slås av eller beskyttes på annen måte for at strålingen ikke skal ødelegge elektronikken ombord. Strålingen er så sterk at heller ikke romfartøy med astronauter bør oppholde seg her lenge av gangen.

Nå viser ny forskning utført ved hjelp av NASAs to Van Allen-sonder at partiklene i strålingsbeltet kommer opp i ekstreme hastigheter og hvordan dette skjer.

Bølger av elektromagnetisk stråling

Van Allen-beltene endrer seg hele tiden og områder med intens stråling og høye partikkelhastigheter kommer og går. Strålingsbeltene er aldri i likevekt.

Inne i beltene oppstår svært energirike områder helt plutselig som sprer seg raskt både utover og innover i beltene.

Kilden til denne plutselige energien er bølger av elektromagnetisk stråling som øker farten på partiklene rundt seg til nær lysets hastighet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Her blir strålingsbeltene rundt jorda, Van Allen-beltene, gjenskapt i laboratoriet i 1966. Foto: NASA</para></section>

Her blir strålingsbeltene rundt jorda, Van Allen-beltene, gjenskapt i laboratoriet i 1966. Foto: NASA

- De nye resultatene kan langt på vei forklare hvor og hvordan partiklene i jordas strålingsbelter får så høy energi, sier Mona Kessel, en av forskerne som jobber med NASAs Van Allen-sonder.

Dermed har et av hovedspørsmålene som sondene skulle undersøke blitt besvart.

Kan skille mellom elektromagnetiske bølger

Nå skal forskerne fortsette å undersøke strålingsbeltene ved hjelp av Van Allen-sondene for å finne ut hvilken type elektromagnetiske bølger det er som gir partiklene så ekstreme mengder energi.

Van Allen-sondene kan nemlig skille mellom ulike typer elektromagnetiske bølger.

- Mens vi tidligere bare kunne uklart skimte hva som foregikk i Van Allen-beltene, kan vi nå tydelig se nesten hvert eneste "fingeravtrykk" som de store solstormene setter på strålingsbeltene, sier Daniel Baker, medforsker på sondene, til nettstedet Spacedaily.