Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Frister norske bedrifter til romindustrien

Det er nå avsatt penger som skal stimulere norske høyteknologiske bedrifter til å satse på romindustrien.

Det utvikles hele tiden ny teknologi, fremstillingsmetoder og prosedyrer til bruk i de krevende forholdene i rommet.

Ofte kan disse også brukes til ulike formål på jorda, enten direkte eller gjennom videreutvikling og spesialtilpassing.

Spin off og spin in

De siste årene er det etablert et system for å stimulere til slike ”spin-offs” fra romvirksomheten. Arbeidet blir ledet fra innovasjonsselskapet Validé i Stavenger og har også med Kjeller Innovasjon og Norinnova.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Med utgangspunkt i oljeboringsteknologi, og med finansiering fra ESA, utvikler norske Zaptec en plasmadrill til bruk i rommet. Foto: Zaptec.</para></section>

Med utgangspunkt i oljeboringsteknologi, og med finansiering fra ESA, utvikler norske Zaptec en plasmadrill til bruk i rommet. Foto: Zaptec.

På samme måte kan teknologi og kompetanse fra ulike sektorer på jorda videreutvikles til bruk i rommet. Det trengs også ny teknologi for best å ta i bruk alle satellittene som er i rommet, for eksempel Big Data teknologi.

Norsk Romsenter har avsatt nesten 15 millioner kroner i det generelle teknologiprogrammet i ESA som skal kunne brukes på mulighetsstudier for norske aktører.

- Disse pengene skal gå til miljøer som har teknologi som ESA mener passer for bruk i rommet, og som har potensial til å ta markedsandeler i den voksende romindustrien, forteller seniorrådgiver Bjørn Ottar Elseth i Norsk Romsenter.

Han sier at det er en spennende utvikling innen romindustrien. Bare i Norge er omsetningen rundt syv milliarder kroner.

- Det er stadig flere som satser på små satellitter og nye satellittkonstellasjoner for å lage tjenester for statlig bruk og den kommersielle sektoren. Samtidig ser nasjonene på hva som skal gjøres etter at romstasjonen ISS blir pensjonert om noen år. Her kan det bli interessante norske muligheter for avansert teknologiutvikling.

Gode forutsetninger

Han legger til at Norsk Romsenter spiller en viktig rolle i å trekke norske teknologibedrifter mot nye markeder. Mange av utfordringene innen for eksempel subsea er den samme som for rommet, og det kan være flere interessante teknologier som er attraktive for romindustrien.

Norge har forutsetninger for å kunne lykkes innen flere felt. Noen eksempler er materialteknologi, sensorteknologi, energiteknologi, Big Data og teknologier for bemannede og ubemannede operasjoner.

- Men vi er helt klart åpne for andre områder der vi kan kapre roller og bli gode, sier Elseth.

- ESA har kanskje det største tekniske forsknings- og utviklingsprogrammet i Europa. De sitter på en enorm bredde av ekspertise som også kan vise seg å ha nytte i den sektoren man sitt primærmarked.

Det vil bli arrangert et seminar om romteknologi 27. april. Last ned program her (pdf).

Kontakt: Bjørn Ottar Elseth, tlf: 905 74 985.