Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Slik kan Gateway, den nye romstasjonen i bane rundt månen, komme til å se ut. Orion er dokket lengst til venstre. Illustrasjon: NASA
NASA

Fremtiden i rommet avgjøres i høst

Europas fremtid i rommet bestemmes i november. Hva vil Norge satse på?

Hvert tredje år møtes ministrene som har ansvaret for romaktivitetene i sine land for å avgjøre hva den europeiske romorganisasjonen ESA skal jobbe med de neste årene.

Det er tid for nytt romministermøte. Denne gang i Sevilla i Spania fra 27. til 28. november 2019, kalt Space19+.

Du kan lese mer om hva som skal avgjøres på møtet her (på norsk) og her (på engelsk).

Bemannet romfart – månen og Mars

Dette er noe av det ESA ønsker å satse på i de nærmeste årene:

ESA er med på å bygge Gateway, en ny romstasjon i bane rundt månen, som skal fungere som forskningslaboratorium og utgangspunkt for romferder ned til månen og lenger ut i rommet.

Det store målet er likevel Mars. Men før romorganisasjonene kan sende mennesker dit, er det mye ny teknologi og prosedyrer som må utvikles. Derfor ønsker ESA å hente prøver fra Mars til jorda.

ESA vil ha med seg europeisk industri og innovasjon på disse store romferdene, som skal skje i løpet av 2020-tallet.

Beskyttelse mot farer fra rommet

Nye asteroider som suser nær jorda, oppdages hele tiden. Romsøppelet som finnes i bane, er en fare for satellittene som vi blir mer og mer avhengige av. Stormer på sola kan slå ut satellitter og annen viktig teknologi, i rommet og på jorda.

ESA har flere prosjekter mot disse typene farer fra rommet. Kanskje det største er romferden Hera, som skal dytte bort en liten asteroide.

ESA forsker også mye på jorda og dens store systemer. Denne jordobservasjonen foregår ved hjelp av satellitt.

Mange norske forskere, bedrifter, organisasjoner og offentlige etater bruker data fra disse jordobservasjonssatellittene.

Nytteverdi for norsk næring

Norsk Romsenters forslag til hva Norge bør satse på i den videre deltakelsen i ESA, ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i februar 2019.

- Dette forslaget er basert på historikken av Norges deltakelse i ESAs programmer til nå, og hva vi mener er en naturlig utvikling fremover, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Norsk næringsliv har historisk sett hatt svært god nytte av Norges deltakelse i ESAs programmer.

- Derfor ønsker vi å øke oppmerksomheten rundt de gode ringvirkningene av å være med i ESA, og bistår utviklingen av tjenester fra romvirksomheten som er nyttige for det norske samfunnet, sier Hauglie-Hanssen.

Han ser også på ESAs program for bemannet romfart og det økte engasjementet med NASA i de planlagte romferdene til månen og Mars som spennende muligheter med stort potensial for norsk industri og innovasjon.

Kontakt

Christian Hauglie-Hanssen – Administrerende direktør – Norsk Romsenter – 920 60 043