Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
En tigerhai settes fri med satellittsender på ryggen for å spore haiens vandring. Foto: ESA
ESA

Fra hai i havet til fly i luften

Satellitter sporer truete dyrearter og gjør flyturer mer miljøvennlige.

Mange truete dyrearter vandrer langt og på steder hvor det er umulig for forskerne å følge dem. Men satellitter kan hjelpe til med å følge dyr over store avstander, og i fjerne eller vanskelig tilgjengelige områder.

ESAs satellitter i Copernicus-programmet overvåker mange miljøfaktorer både på land og til havs, blant annet for Norge.

Den aller første norskbygde satellitten, NCUBE2, fulgte skipstrafikk langs kysten, men også reinsdyr over polkalotten.

Andre dyr som vandrer over enorme avstander er hai. Derfor har fire tigerhaier i Det karibiske havet nå fått på seg en spesiell sender som gjør det lettere for forskerne å følge dem.

Den nye senderen er utviklet av det belgiske firmaet AnSem i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA.

Ikke bare er den nye senderen mindre i størrelse og mer solid, den er også billigere og mindre plagsom for haien.

Senderen måler trykk, som indikerer hvor dypt haien svømmer, temperatur, lysmengde og vinkel. Dermed kan forskerne kartlegge haiens rute i tre dimensjoner.

Skal løse gamle haimysterier

Den nye senderen bruker samme mengde strøm for å sende dataene sine til satellitter som det trengs for å sende en tekstmelding på telefonen.

Etter at senderen har overført dataene sine, sletter den disse for å samle inn ny informasjon. Dermed sparer senderen både strøm og datalagring slik at batteriet og minnet varer lenger.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>En tigerhai får sender slik at forskerne kan følge dens vandringer ved hjelp av satellitt. Foto: ESA</para></section>

En tigerhai får sender slik at forskerne kan følge dens vandringer ved hjelp av satellitt. Foto: ESA

- Vi kan ikke observere tigerhai med jevne mellomrom, og vet derfor ikke hvor de vandrer eller hvor de får avkommet sitt, Tadzio Bervoets, direktør for Nature Foundation Sint Maarten, som ledet haimerkingen.

- Men med den nye senderen kan vi lettere følge vandringene til disse kritisk viktige og truete rovdyrene, og forvalte dem gjennom hele deres utbredelsesområde i Karibien, sier Bervoets til ESA.

Haisenderne overfører dataene sine til det franske satellittsystemet Argos. Argos tilbyr flere tjenester som brukes til havs eller i forbindelse med miljøforvaltning.

En app spesielt for småfly

Andre som har stor fordel av å ha kontakt med satellitter over lange avstander er piloter.

Men før pilotene kan ta av må de planlegge flyturen nøye. De må derfor hente inn store mengder informasjon, blant annet om været, forholdene på bakken, rutene til andre fly i nærheten og forbruket av drivstoff under turen.

Den nye applikasjonen SkyLiberty gjør det lettere for piloter å planlegge og gjennomføre flyturer. SkyLiberty er utviklet av det belgiske firmaet ESNAH sammen med ESA.

ESA Business Incubation Centre i Oslo støtter utviklingen av romdata og romteknologi til nye produkter i Norge. Norsk Romsenter og ESA holder hvert år innovasjonskonkurranse for bruk av satellittdata i nye applikasjoner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SkyLiberty under testing ombord i et lite fly. Foto: ESA</para></section>

SkyLiberty under testing ombord i et lite fly. Foto: ESA

Ved hjelp av SkyLiberty får piloter alle aeronautiske, geografiske og meteorologiske data de trenger, samt informasjon om lover og regler i luftrommet de befinner seg i.

Når flyturen er i gang kan SkyLiberty angi den nøyaktige posisjonen til flyet og værforholdene i området. Appen gjør det også mulig å kommunisere med andre fly og med bakken.

Slik kan for eksempel flyskoler følge elever i luften, og flytårn følge småfly i nærheten.

Dette er mulig takket være kommunikasjon via satellitter og posisjoneringsdata fra navigasjonssatellitter som europeiske Galileo.

Sparer både flytid og drivstoff

SkyLiberty ble nylig testet på en 7400 kilometer lang flytur. Turen varte i fire dager og gikk fra Belgia, via Frankrike, Spania, Portugal og Kanariøyene, til Marokko.

Ved hjelp av den nye appen ble flytiden kortere og brukte 15 prosent mindre drivstoff enn forventet.

Arnaud Runge, prosjektleder for SkyLiberty hos ESA og flyger, utførte testturen sammen med Nicolas Hanse, sjefen for ESNAH.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SkyLiberty ble testet i en fire dagers flytur av Nicolas Hanse, sjef for bedriften ESNAH, og Arnaud Runge, leder for prosjektet ved ESA. Foto: ESA</para></section>

SkyLiberty ble testet i en fire dagers flytur av Nicolas Hanse, sjef for bedriften ESNAH, og Arnaud Runge, leder for prosjektet ved ESA. Foto: ESA

- SkyLiberty gir nye muligheter for flygere generelt og for piloter av kommersielle småfly spesielt, sier Runge til ESA.

Småflypiloter må ofte jobbe uten det omfattende apparatet som er tilgjengelig for store flyselskaper.

- SkyLiberty viser hvordan romdata og romteknologi kan gjøre flyreiser tryggere, mer effektive og mer miljøvennlige, sier Runge.