Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Juice med Jupiter (i bakgrunnen) og månene Ganymedes (i forgrunnen), Io (til venstre), Europa (midten) og Callisto (til høyre). Ikke i rett skala. Grafikk: ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/University of Arizona/DLR
ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/University of Arizona/DLR

Fra Norge og Europa til Jupiter

Juice skal undersøke Jupiter og dens måner med norsk teknologi.

Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) er den europeiske romorganisasjonen ESAs nye romsonde.

Nå er det bestemt at Juice skal skytes opp med en europeisk bærerakett fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Gyuana i Sør-Amerika.

Oppskytingen vil skje i midten av 2022, ved hjelp av en bærerakett av typen Ariane 5, eller dens etterfølger, Ariane 6.

Det trengs mye løftekraft for å sende en romsonde som veier mer enn seks tonn opp i riktig bane på vei mot Jupiter, solsystemets største planet.

Solcellepanelmotor og strålingsdetektor

Turen vil ta mer enn 7 år, for på veien må Juice få drahjelp fra flere andre planeter. Dermed blir ferden mer enn 600 millioner kilometer lang.

For å kommunisere med jorda, gjøre vitenskapelige undersøkelser på veien, og styre seg selv, trenger Juice strøm. Det får den ved hjelp av store utfoldbare solcellepaneler.

Det er norsk elektronikk fra Kongsberg Defence and Aerospace som sørger for at Juice kan dreie  solcellepanelene og holde dem vendt mot sola når det trengs, og bort fra sola når det blir for varmt, som for eksempel ved Venus.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR</para></section>

Jupiters måner (f.v.) Io, Europa, Ganymedes og Callisto. Foto: NASA/JPL/DLR

Juice skal også måle den høyenergetiske strålingen på vei til Jupiter, og ved Jupiter og dens store måner.

Det gjør instrumentet RADEM som har strålingsdetektor fra den norske bedriften IDEAS. RADEM er et av de få instrumentene som vil være i gang under hele den lange turen til Jupiter.

Som et solsystem i solsystemet

Juice får med seg 10 andre avanserte og spesialbygde instrumenter for å undersøke Jupiter og månene Ganymedes, Europa og Callisto. Blant disse er et svensk instrument.

Instrumentene ombord skal undersøke Jupiter og månenes ytre og overflate, sammensetning, indre struktur, atmosfære, ionosfære, magnetfelt og mer. Her finner du en liste over instrumentene og hva de skal gjøre.

Selv om flere romsonder har flydd forbi Jupiter og dens måner, som nesten utgjør et eget lite solsystem i solsystemet, er det fortsatt mye vi ikke vet om dem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Europa har et tykt skall av is ytterst, deretter et hav av flytende vann (blått), et indre av stein (brunt) og en kjerne av metall (grått). Grafikk: NASA/JPL</para></section>

Europa har et tykt skall av is ytterst, deretter et hav av flytende vann (blått), et indre av stein (brunt) og en kjerne av metall (grått). Grafikk: NASA/JPL

For eksempel har flere av Jupiters store måner hav av flytende vann under et tykt skall av is. Er forholdene i disse havene passende for liv? Hvordan kan en landingssonde fra jorda finne ut mer dette?

Juice skal jobbe ved Jupiter i minst tre år før ferden avsluttes ved Ganymedes, som er den største månen i solsystemet.

På veien ut til Jupiter får Juice drahjelp fra både jorda, Venus og Mars, og vil gjøre vitenskapelige undersøkelser når den er nær disse planetene.

Norsk investering med solid retur

Det er den europeiske romindustrigiganten Airbus Defence and Space som bygger Juice på kontrakt fra ESA.

Men det gjør Airbus ikke alene. Med på laget er mer enn 80 store og små bedrifter fra hele Europa, som har vunnet 110 ulike kontrakter for å levere teknologi til Juice.

Med elektronikken som dreier Juice sine solcellepaneler, er Kongsberg Defence and Aerospace en av dem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiter sammenliknet med jordas størrelse.</para><para>Grafikk: NASA</para></section>

Jupiter sammenliknet med jordas størrelse.

Grafikk: NASA

- Denne kontrakten ligger på nesten 10 millioner euro og har gitt god retur på Norges satsing i vitenskapsprogrammet til ESA, sier Pål Brekke, fagsjef innen romforskning ved Norsk Romsenter og medlem av ESA komité for vitenskapsprogrammet.

Norske firmaer leverer også, eller skal levere, teknologi til bærerakettene Ariane 5 og Ariane 6.

Kontakt

Pål Brekke – Fagsjef, romforskning – Norsk Romsenter – 908 71 961