Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Jorda sett fra ISS. Foto: ESA.
ESA

Forslag til ny romlov overlevert til Regjeringen

Norges utdaterte romlov skal byttes ut med en ny. Onsdag ble forslaget overlevert til næringsminister Iselin Nybø.

– Romområdet er i en rivende utvikling, og vi må sørge for at Norge henger med. Nå får vi et godt grunnlag for fremtidens romlov, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Dagens lov er fra 1969 og lite dekkende for å sikre dagens og fremtidens rominteresser. Siden den ble utformet har sektoren gått fra primært statlig drevet virksomhet til at private tilbyr teknologi og tjenester langs hele verdikjeden.

– Norsk romvirksomhet omsetter for 8 milliarder kroner i året, hvorav 70 prosent går til eksport, mens regjeringen bevilger om lag 1,5 milliarder kroner til næringen over statsbudsjettet. Det skjer mye på området, og næringslivet trenger klare regler, sier Nybø.  

Andre mål med loven er å sikre ordninger som registrerer det som sendes opp i rommet, tilsyn med romaktiviteter og regler om erstatning ved ulykker.

– Når en satellitt faller ned er det noen som har ansvar for den, særlig hvis det fører til en ulykke, sier Nybø.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Næringsminister Iselin Nybø snakket om lovforslaget på Space Dinner 2020 i Oslo. Foto: Norsk Romsenter.</para></section>

Næringsminister Iselin Nybø snakket om lovforslaget på Space Dinner 2020 i Oslo. Foto: Norsk Romsenter.

Loven skal blant annet gjøre operatørenes plikter, registrering, tilsyn, sanksjoner og erstatning mer tydelige.

Romlovutvalget ble oppnevnt 15. januar 2019 for å foreslå en ny lov om aktivitet i verdensrommet. Det er ledet av professor Trine-Lise Wilhelmsen ved UiO og er bredt sammensatt av medlemmer fra akademia, Norsk romsenter, Luftfartstilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Terje Wahl er en av de som har representert Norsk Romsenter i utvalget. Han forteller at rapporten presenterer både forslag til ny lovtekst og grundige begrunnelser for det som foreslås. Romverdenen har endret seg mye siden den første romloven kom. Nå er det ikke bare stater som bruker rommet, men også bedrifter. Det er heller ikke bare store land, men også små.

- De forpliktelsene som Norge har gjennom FNs romtraktat må gjenspeiles tydelig i lovverket, sier Wahl.

En del av oppgaven var også en gjennomgang av andre lands romlover for å få ulike perspektiver på feltet.

- Til forskjell fra for eksempel Finland og Nederland, skytes det opp raketter fra Norge. Både oppskyting og operasjon av satellitter omfavnes av det nye lovverket. En del av implementeringen av ny romlov vil være å bestemme hvilke etater som skal ha ansvar for henholdsvis lisensiering og tilsyn. Dette vil regjeringen måtte ta stilling til, sier han.