Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
I fremtiden kan satellitter og andre romfartøy, eller materialene fra dem, bli gjenbrukbare. Illustrasjon: ESA
ESA

Forlenger livet til satellitter i bane

En ny type satellitt flytter gamle satellitter og gjør at de kan jobbe lenger.

Når en satellitt har blitt skutt opp og overlevd den første kritiske perioden i rommet, kan den jobbe i mange år. Ofte er det drivstoffet til rakettmotorene som først går tomt. 

Rakettmotorene brukes til å få satellitten tilbake i rett bane, fordi satellitter hele tiden taper høyde.

En ny type satellitter, kalt Mission Extension Vehicle (MEV), frakter andre satellitter til riktig bane.

Allerede flyttet til kirkegårdsbane

Den første MEV, kalt MEV-1, ble skutt opp 9. oktober 2019. Den 5. februar 2020 var MEV-1 kommet frem til kommunikasjonssatellitten Intelsat-901.

Intelsat-901 ble skutt opp i 2001 og sørget for TV-signaler til Europa og Antarktis. I desember 2019 hadde satellitteieren flyttet alle kundene over på andre satellitter, og Intelsat-901 til en kirkegårdsbane.

Her ikke lenger funksjonelle satellitter ikke veien for andre, og vil heller ikke falle ned som romsøppel.

De neste 19 dagene øvde MEV-1 seg på å dokke automatisk med den gamle satellitten, og finstille sensorene sine for oppgaven.

Dokket på egenhånd

Den 25. februar var MEV-1 klar til å nærme seg Intelsat-901 sakte. Ved hjelp av flere kameraer og lidarer kom MEV-1 cirka én meter fra Intelsat-901.

Etter en siste sjekk og klarsignal fra kontrollrommet, dokket MEV-1 på egenhånd med åpningen av rakettmotoren til Intelsat-901.

Her foldet dokkemekanismen seg ut som et anker og tok godt tak i den gamle satellitten på tre andre punkter.

Etter å ha gjort flere tester, bestemte eieren av Intelsat-901 seg for å flytte den gamle satellitten ut av kirkegårdsbanen og over i en ny bane.

Den 2. april 2020 var Intelsat-901 i gang igjen og overtok oppgavene til en annen gammel satellitt. Her kommer Intelsat-901 til å jobbe i fem år.

Etter det vil MEV-1 flytte Intelsat-901 tilbake til kirkegårdsbanen, og dra videre til neste satellitt som trenger hjelp.

Enda en slepesatellitt skytes snart opp

Nå er en ny slepesatellitt klar til oppskyting. MEV-2 skytes opp 14. august 2020 fra den europeiske rombasen på Kourou i Fransk Guyana.

MEV-2 skal flytte TV-satellitten Intelsat 10-02 tilbake i rett bane slik at den kan fortsette å jobbe.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nærgående asteroider, store utbrudd på sola og romsøppel er de største farene fra rommet. Illustrasjon: ESA</para></section>

Nærgående asteroider, store utbrudd på sola og romsøppel er de største farene fra rommet. Illustrasjon: ESA

Denne satellitten ble skutt opp i 2004 og sørger for TV og telefoni til kunder i Europa, Sør-Amerika, Afrika og Midt-Østen.

Både MEV-1 og MEV-2 kan hjelpe flere andre satellitter i fremtiden. Det kan være med på å skape mindre romsøppel, som er en av de største farene fra rommet.