Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Første iskart over tid fra CryoSat

Det første kartet som viser hvordan tykkelsen og utbredelsen av is i Arktis endrer seg over tid er nå klart. På sikt vil det gi klimaforskerne god hjelp.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Det aller første kartet av målinger tatt over tid med den europeiske jordobservasjonssatellitten CryoSat av havisens tykkelse i Arktis er nå klart.

Kartet viser hvordan havisen blir tykkere og sprer seg utover Arktis gjennom vinteren, fra oktober 2010 til mars 2011.

Lenke til animasjon av iskartet

CryoSats instrumenter måler isens tykkelse ved å finne satellittens høyde over isen den flyr over. Instrumentene måler tiden det tar fra korte radarpulser som satellitten sender ut blir reflektert av isen eller åpne råker i isen.

Dette er det første kartet som har blitt dannet av høydemålinger foretatt av radarinstrument i så høy oppløsning fra en satellitt.

Dataene fra CryoSat vil være spesielt viktige for forskningen på klima og miljø, både i Arktis og globalt.

Viser issatellittens fulle potensial

Dette er de første ferdig validerte og kalibrerte målingene fra den europeiske issatellitten, og viser CryoSats fulle potensial.

Arbeidet med å validere og kalibrere dataene fra issatellitten har vært et samarbeid mellom den europeiske romorganisasjonen ESA og NASA, samt forskere fra en rekke land, inkludert Norge.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Forskerne har foretatt målinger av isen og snøen i Arktis samtidig med CryoSat, ved hjelp av fly, skip og landbaserte metoder, i temperaturer ned til minus 40 grader.

Nå kan endelig de fullt behandlete dataene fra CryoSat presenteres. Det ble gjort på et foredrag ved Royal Society i London tirsdag 24. april 2012.

Håper på lange tidsserier

- Behandlingen av signalene fra CryoSat er både komplisert og tidkrevende, men nå er endelig prosedyrene for å gjøre dette helt finjustert, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Selv om den første tidsserien med data fra CryoSat kun er fra en vinter, viser de at satellitten er i stand til å måle isens tykkelse hele vinteren gjennom.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Wahl ser med spenning frem til de første resultatene fra årets vinter slik at man kan sammenlikne dem med målingene fra vinteren 2010/2011. Han håper at det vil komme mange og lange tidsserier fra den europeiske issatellitten.

- Vi får håpe at CryoSat kan holde det gående i mange år slik at vi kan få så mye data som mulig over hvordan isens tykkelse i Arktis endrer seg over tid, sier Wahl. Det finnes allerede flere satellitter som viser isens utbredelse.

Satellitter sentrale for Arktis

I årene som kommer vil CryoSats målinger bare bli enda viktigere.

- Fra 15 til 20 prosent av verdens olje- og gassreserver befinner seg i Arktis, og etter hvert som mer av havisen smelter, vil skipstrafikken og de menneskelige aktivitetene der bare øke, sa Volker Liebig, direktør for ESAs jordobservasjonsprogram, under presentasjonen av resultatene fra issatellitten i London.

Dermed kan Arktis bli en betydelig geopolitisk region.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Satellitter som CryoSat vil spille en helt sentral rolle i den bærekraftige utviklingen av Arktis i fremtiden, sa Liebig.

Spesielt nyttige i polområdene

Satellitter og deres radarinstrumenter kan ta bilder i høy oppløsning i vintermørke, uansett vær og klima, over store og vanskelig tilgjengelige områder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Derfor er satellitter spesielt nyttige i polområdene, og brukes til å holde øye med både klima, miljø og menneskelige aktiviteter som skipstrafikk og oljesøl.

Du kan lese mer om forskningen på is og klima i polområdene her:

Ser permafrosten tine, Flere forskere til satellittene

Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert.

Kontakt:

Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 15 / 90 12 48 50.