Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Trace Gas Orbiter i det russisk-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars 2016 skal blant annet undersøke kilden til metan på Mars. Grafikk: ESA/ATG medialab
ESA/ATG medialab

Første bilder fra europeisk Mars-sonde

Etter bare en måned i rommet har ExoMars levert sine første bilder. Sonden skal se etter spor av liv og teste ny landingsmodul på Mars.

ExoMars 2016 består av sonden Trace Gas Orbiter (TGO), som blant annet skal undersøke sporgassene i atmosfæren på vår røde naboplanet for å finne ut om metanet der skyldes biologiske prosesser eller geologisk aktivitet. (Mer om de andre instrumentene i videoen nedenfor.)

På ryggen av TGO sitter Schiaparelli, en ny modul for landing av tyngre Mars-nyttelaster som rovere. Denne landingsmodulen skal testes for første gang på vår røde naboplanet 19. oktober i år.

Neste steg i det russiske-europeiske samarbeidsprosjektet ExoMars, er en rover som skal bore etter vann og liv, blant annet ved hjelp av den norske georadaren WISDOM. 

Grunnsystemer og vitenskapelige instrumenter testet

ExoMars 2016 ble skutt opp 14. mars i år og har vært på vei til vår røde naboplanet i litt over en måned.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Det første bildet fra ExoMars 2016 er en test. Den like forskyvningen mellom de samme stjernene (hvert pilpar) på de to eksponeringene viser at kameraet og dets rotasjonsmekanisme virker som det skal. Foto: ESA/Roscosmos/CaSSIS</para></section>

Det første bildet fra ExoMars 2016 er en test. Den like forskyvningen mellom de samme stjernene (hvert pilpar) på de to eksponeringene viser at kameraet og dets rotasjonsmekanisme virker som det skal. Foto: ESA/Roscosmos/CaSSIS

Nå har TGOs systemer for kontroll, navigasjon og kommunikasjon blitt satt i gang og testet. Det gjelder også solcellepanelene, som styres av norsk teknologi.  

Den 7. april 2016 ble kameraet for høyoppløselige bilder slått på slik at det kunne ta sine aller første bilder av rommet. Kameraet fotograferte noen tilfeldige valgte stjerner nær den sørlige polen på himmelen.

Siden kameraet kan rotere, tok det to bilder i litt ulik retning. Da de to eksponeringene ble lagt sammen viste negative og positive versjoner av de samme stjernene at de var likt forskjøvet i forhold til hverandre.

Denne testen viser at kameraet og rotasjonsmekanismen fungerer som de skal. De skal blant annet se etter kildene til metanet i atmosfæren og speide etter flytende vann på overflaten.

Spektakulær landing 19. oktober 2016

Også sensoren som snuser sporgasser og instrumentet som detekterer partikler for å oppdage vannis under overflaten har blitt slått på og testet.

Det samme gjelder utprøvingen av styrings-, navigasjons- og kommunikasjonssystemene til landingsmodulen Schiaparelli.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/iUuJqXaCOWw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

- Instrumentene ombord på både TGO og Schiaparelli fungerer bra og forskningsgruppene vil fortsette å kalibrere dem under ferden til Mars for å sørge for at alt er klart til det spennende oppdraget som venter oss, sier Håkan Svedhem, ESAs prosjektforsker for ExoMars 2016.

Schiaparelli lander på Mars den 19. oktober 2016.