Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NR, KSAT, NRS, NVE, MDA.

Flomkart fra satellittbilder

Bilder fra Radarsat-2 viser hvordan flommen på Østlandet utvikler seg dag for dag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bruker mange metoder og verktøy for å holde oversikt når det flommer i Norge. Snart får direktoratet et nytt verktøy tilgjengelig.  Radarbilder fra satellitter vil bidra med å dekke større områder og gi en langt bedre helhetsoversikt enn hva som har vært mulig til nå.

Gjennom det nasjonale Copernicus-prosjektet Emergency Management (E-Man) har NVE, Norsk Romsenter, Norsk Regnesentral (NR) og Kongsberg Satellite Services (KSAT) utviklet et prototypeprodukt for flomutbredelse ved store flommer.

Det første eksempelet på hvordan dette kan tas i bruk har vi fått gjennom radarbilder av flommen som nå pågår på Østlandet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Områder påvirket av flom er farget i mørk rød. Bildet er tatt av Radarsat-2 27. mai 2014. Foto: NR, KSAT, NRS, NVE, MDA.</para></section>

Områder påvirket av flom er farget i mørk rød. Bildet er tatt av Radarsat-2 27. mai 2014. Foto: NR, KSAT, NRS, NVE, MDA.

- Det er et første forsøk på å vise hvordan man kan operasjonalisere en tjeneste som kan brukes i flomkartlegging, sier seniorrådgiver Dag Anders Moldestad i Norsk Romsenter.

Han forteller at vi gjennom det store europeiske jordobservasjonsprogrammet Copernicus vil få hyppigere tilgang til radarbilder når satellitten Sentinel-1 går over i operasjonell fase på slutten av sommeren.

Radarbildet vi ser over viser innløpet til Øyeren. Områder som er farget i dyp rød viser oversvømte områder 27. mai 2014. Ved å studere ferske radarbilder hver dag kan NVE se endringen i utbredelsen av oversvømte områder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kartutsnitt som viser omtrent de samme områdene som bildene fra Radarsat-2 viser. </para></section>

Kartutsnitt som viser omtrent de samme områdene som bildene fra Radarsat-2 viser. 

-Bruk av radarsatellittdata gir muligheten til å dekke større områder enn med fly som i dag, og gir også mulighet for NVE å få en oversikt over flomområdene selv om det skulle være dårlig flyvær, noe som ofte er tilfelle ved flomtilfeller forårsaket av mye regn, sier prosjektleder hos KSAT, Hans Eilif Larsen.