Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den femte og siste av de europeiske forsyningsfartøyene ATV forlater romstasjonen 15. februar 2015 for å brenne opp i atmosfæren. Foto: ESA/NASA
ESA/NASA

Farvel ATV, hallo Orion

Ferden til det siste av de europeiske ATV-fartøyene er over. Men ATV lever videre i amerikanske Orion, som skal til månen og lenger.

Søndag 15. februar 2015, klokken 19.04 norsk tid, brant den femte og siste av Automated Transfer Vehicle, eller ATV, opp i atmosfæren over det sørlige Stillehavet.

Da hadde det europeiske forsyningsfartøyet for lengst levert sine 6617 kilo med mat, vann, oksygen, drivstoff, andre forsyninger, og eksperimenter til den internasjonale romstasjonen.

ATV 5 var så blitt lastet full med søppel fra kjempelaboratoriet i rommet for å brenne avfallet opp i atmosfæren. I løpet av sin tid på romstasjonen ble ATV 5 også brukt til å heve utposten og unngå romsøppel, rester etter satellitter og fartøy som fortsatt finnes i bane.

Den femte ATV ble skutt opp fra den europeiske rombasen i Kourou i Fransk Guyana 29. juli 2014. Før forsyningsfartøyet dokket med romstasjonen 13 dager senere, testet ATV 5 ny laser- og infrarød teknologi.

Det skal i fremtiden hjelpe romfartøy til å dokke med og fange opp objekter som er ute av kontroll, som for eksempel romsøppel.

Europas bidrag til romstasjonen

ATV-fartøyene ble først påtenkt i 1987 da planene om en internasjonal romstasjon som skulle etterfølge den russiske romstasjonen Mir, for alvor begynte å formes.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ATV 5 fylles med søppel fra romstasjonen av den italienske astronauten Samantha Cristoforetti og amerikanske Butch Wilmore. Foto: ESA/NASA</para></section>

ATV 5 fylles med søppel fra romstasjonen av den italienske astronauten Samantha Cristoforetti og amerikanske Butch Wilmore. Foto: ESA/NASA

I 1994 presenterte ESA muligheten for å bruke det nye europeiske forsyningsfartøyet til romstasjonen som var under planlegging.

Så, i 1995 ble det bestemt at fartøyet skulle utvikles og byggingen startet året etter.

Dermed ble ATV-programmet, sammen med den europeiske laboratoriemodulen Columbus, ESAs hovedbidrag til kostnadene med å drive og forsyne den internasjonale romstasjonen.

Slutten på en æra

Den første ATV ble skutt opp i 2008. I løpet av de neste seks årene fulgte fire forsyningsfartøy til, alle med svært vellykkete oppdrag.

ATVene fløy til og dokket på egenhånd med romstasjonen ved hjelp av avansert laserteknologi.

Etter at romfergeprogrammet ble avsluttet, forsynte ATVene romstasjonen, sammen med de russiske Progress- og Sojus-fartøyene, den japanske HII Transfer Vehicle, og nylig, privateide amerikanske Dragon og Cygnus.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ztXdurBfZWo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV er det mest avanserte romfartøyet som har blitt bygget i Europa og oppbrenningen av ATV 5 markerer derfor slutten på en æra i europeisk romfart.

Marianne Vinje-Tantillo jobbet med utvikling av systemdesign for ATV ved en av ESAs underleverandører i Frankrike før hun begynte ved Norsk Romsenter.

- Det har vært veldig interessant å følge ATV både fra industri- og delegatrollen, sier Vinje-Tantillo.

Europeisk service-modul

Nå er ATV-programmet slutt og skjermene i kontrollrommet i Toulouse er mørke. Men kunnskapen, teknologien og erfaringene fra ATV lever videre i det amerikanske romfartøyet Orion som er under utvikling.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Orion med den europeiske service-modulen plassert under den kapselformete boenheten. Grafikk: ESA/D. Ducros</para></section>

Orion med den europeiske service-modulen plassert under den kapselformete boenheten. Grafikk: ESA/D. Ducros

Orion er NASAs nye romfartøy og skal ta astronauter til månen, til en asteroide, og kanskje til Mars.

Orion vil bestå av en bomodul for astronauter og en service-modul som sørger for luft, strøm, forsyninger og fremdrift til hele romfartøyet.

Denne service-modulen, kalt European Service Module (ESM) og basert på teknologien til ATV, er allerede under bygging av europeiske romindustri.

Orion skal etter planen ha sin første testflygning med den europeiske service-modulen i 2017.

Kontakt

Terje Wahl - avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter - 22 51 18 15 / 90 12 48 50