Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Juice med Jupiter (i bakgrunnen) og månene Ganymedes (i forgrunnen), Io (til venstre), Europa (midten) og Callisto (til høyre). Ikke i rett skala. Grafikk: ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/University of Arizona/DLR
ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols/JPL/University of Arizona/DLR

Får de største solcellepanelene i rommet

Den europeiske romsonden Juice skal forske på Jupiter og dens ismåner, som har hav og kanskje liv. En norsk detektor er med.

Fordi Jupiter er så langt borte fra sola, trenger den europeiske romsonden Jupiter Icy Moons Explorer, eller Juice, større solcellepaneler enn noen annen romsonde har nå eller har hatt tidligere.

Solcellepanelene blir på hele 97 kvadratmeter til sammen.

For å kunne folde sammen og skyte opp så store solcellepaneler, får de form som et kors på hver side av romsonden.

De rette forholdene for liv?

Juice skal blant annet undersøke Jupiters stormfulle atmosfære, intense magnetfelt, store strålingsbelter og flytende indre.

Romsonden vil gå i bane rundt Jupiter i tre og et halvt år og passere nær Callisto, Europa og Ganymedes flere ganger.

Til slutt vil Juice gå inn i bane rundt Ganymedes for å undersøke denne ismånen nærmere.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/qOrGvlBq6zI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

De tre ismånene som Juice skal forske på har hav av flytende vann under tykke lag is.

Kanskje finnes det geologisk aktivitet eller varme kilder på bunnen av disse havene som holder vannet flytende og gir næring til mikrober, slik som undersjøiske skorsteiner gjør i dyphavet på jorda.

Juice skal derfor finne ut om Europa, Ganymedes og Callisto har forhold hvor liv kan ha utviklet seg.

To svenske instrumenter og en detektor fra Norge

Til sammen får Juice 11 vitenskapelige instrumenter. To av disse er fra svenske forskningsinstitusjoner.

Andre instrumenter er et høyoppløselig kamera til å studere atmosfæren til Jupiter og overflaten av ismånene med.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Europa har et tykt skall av is ytterst, deretter et hav av flytende vann (blått), et indre av stein (brunt) og en kjerne av metall (grått). Grafikk: NASA/JPL</para></section>

Europa har et tykt skall av is ytterst, deretter et hav av flytende vann (blått), et indre av stein (brunt) og en kjerne av metall (grått). Grafikk: NASA/JPL

Flere instrumenter vil analysere sammensetningen og bevegelsene av ulike deler av Jupiters atmosfære, samt isen på de tre store månene.

Et radarinstrument vil undersøke Jupiters indre, samt månenes islag. En laser-høydemåler vil kartlegge overflaten av de tre månene og bevegelsene som skjer i isen der.

I tillegg har Juice instrumentet RADEM, med strålingsdetektor fra IDEAS i Norge. RADEM skal måle mengden stråling i rommet rundt Jupiter og de tre ismånene, og er et av de få instrumentene som vil være aktiv under den 7 år lange romferden til Jupiter.

Juice bygges av Airbus Defense and Space og har planlagt oppskyting i 2022.

Du kan lese mer om alle instrumentene til Juice her. Mer informasjon om selve romsonden her.