Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESAs tyske astronaut Matthias Maurer sammen med to kinesiske romfarere på trening sammen i Kina i august 2017. Foto: ESA/S. Corvaja
ESA/S. Corvaja

Europeiske romfarere trente med kinesiske

For første gang har astronauter fra den europeiske romorganisasjonen ESA trent sammen med kinesiske kolleger i Kina.

ESAs italienske romfarer, Samantha Cristoforetti, var på romstasjonen i nesten seks måneder i 2014.

Tyske Matthias Maurer ble tatt ut som ESA-astronaut i 2017 og holder fortsatt på med sin grunnleggende romfarerutdanning.

Nå har de to vært i Kina for å trene landing og overlevelse på sjøen sammen med 16 kinesiske romfarere.

En lege og en spesialist på romfarertrening fra ESA var også med på turen for å observere treningen og hvordan den skiller seg fra den europeiske.

Målet med felles trening for europeiske og kinesiske romfarere er å styrke samarbeidet slik at europeiske astronauter kan skytes opp til den kinesiske romstasjonen i 2022.

Overlevelse på havet

Når romfarere kommer tilbake til jorda med kapsel, kan det hende at de må lande på sjøen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs tyske romfarer, Matthias Maurer, under overlevelsestrening på havet i Kina sammen med kinesiske astronauter. Foto: ESA/S. Corvaja</para></section>

ESAs tyske romfarer, Matthias Maurer, under overlevelsestrening på havet i Kina sammen med kinesiske astronauter. Foto: ESA/S. Corvaja

Siden det kan være dårlig vær, høye bølger eller ta tid før romfarerne blir funnet, må de gjennom overlevelseskurs til havs.

Under treningen utenfor byen Yantai nordøst i Kina, delte romfarerne seg i grupper på tre og simulerte landing på havet med en kinesisk romkapsel.

Deretter måtte romfarerne skifte fra sine tynne romdrakter til overlevelsesdrakter, sette ut en liten gummibåt og komme seg over i den.

Til slutt ble romfarerne "reddet" av båt og helikopter.

Lærer seg kinesisk

- Vi fikk en varm velkomst fra våre kinesiske kolleger og virkelig følelsen av å tilhøre en universell romfarerfamilie som deler de samme verdiene, målene og visjonene for fremtiden, sa Matthias Maurer etter treningen.

Språkbarrieren var som forventet den største utfordringen, men romfarerne og trenerne løste dette med stor entusiasme, lagånd og ved å snakke kinesisk og engelsk om hverandre.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs italienske romfarer, Samantha Cristoforetti, i kinesisk romdrakt under trening sammen med kinesiske astronauter. Foto: ESA/S. Corvaja</para></section>

ESAs italienske romfarer, Samantha Cristoforetti, i kinesisk romdrakt under trening sammen med kinesiske astronauter. Foto: ESA/S. Corvaja

Alle europeiske og amerikanske romfarere må kunne både russisk og engelsk før de skytes opp til den internasjonale romstasjonen. Matthias Maurer holder også på å lære seg kinesisk.

Det er likevel ikke første gang en kinesisk astronaut trener sammen med europeiske romfarere.

I 2016 var en kinesisk astronaut med på huletreningen på Sardinia som ESA arrangerer omtrent hvert år.

Flere fellestreninger for de europeiske og kinesiske romfarerne er planlagt før en europeisk astronaut drar til den kinesiske romstasjonen i 2022.