Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESAs generaldirektør Jan Wörner. Foto: ESA/S. Corvaja
ESA/S. Corvaja

Europa satser på rommet

På ministermøtet for den europeiske romorganisasjonen ESA bestemte ministrene å satse 10,3 milliarder euro på romvirksomhet.

Møtet fant sted i Luzern i Sveits 1. og 2. desember 2016. Her møttes romministrene i ESAs 22 medlemsland, samt Slovenia og Canada, for å avgjøre bevilgningene for ESAs aktiviteter i rommet de neste tre årene.

Ministerne som har ansvaret for romaktivitetene i hver sine land bevilget hele 10,3 milliarder euro til ESA og nåværende og fremtidige aktiviteter i rommet.

De omfatter alle sider ved romfart, romforskning og romindustri, som utforsking ved hjelp av romsonder, bemannet romfart, produksjon og utvikling av bæreraketter, utvikling av telekommunikasjon og bakkesegment nødvendig for aktiviteter i rommet, satellittnavigasjonssystem, forskning på jordas klima og miljø, og utvikling av teknologi fra rommet til produkter på jorda, og mer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Studenter i gruppen ARID i svevet under parabelflygning i Fly Your Thesis i 2011. Foto: ESA/A. Le Floc'h</para></section>

Studenter i gruppen ARID i svevet under parabelflygning i Fly Your Thesis i 2011. Foto: ESA/A. Le Floc'h

Dette betyr også at ESAs deltakelse i samarbeidet om den internasjonale romstasjonen nå er finansiert frem til 2024. ExoMars-programmet fortsetter, med oppskyting av roveren utsatt til 2020.

Programmet som omfatter asteroideovervåking og andre romfarer, Space Situational Awareness, har fått økte midler fordi interessen for å utvikle løsninger mot nærgående asteroider er stor.

Også videreutvikling av romteknologi til produkter og forretningsideer på jorda får økt støtte. ESAs planlagte romforskningsprosjekter, jordobservasjonsprogammet og planer innen utdanning og databevaring fortsetter.

Bevilgningene viser at ESAs medlemsland, inkludert Norge, anser rommet som en attraktiv og viktig investering av høy sosioøkonomisk verdi.

Ikke overrasket over oppslutningen

Statssekretær ved Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim (H), var på ministermøtet.

- Det var et vellykket og svært fremtidsrettet møte med en generell stor enighet om å fortsette å slutte opp om ESAs ulike aktiviteter, sier Hiim.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/MGJss4lDaBo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Det gjaldt også programmer som er spesielt viktige for Norge, som jordobservasjons- og telekommunikasjonsprogrammet. Statssekretæren er ikke overrasket over den klare oppslutningen om ESA.

- ESAs programmer, fra klimaovervåking til romsonder, kombinerer grunnforskning med næringsnyttige aktiviteter på flere felter, sier Hiim.

Følgende resolusjoner ble vedtatt

ESA skal fortsette å være den europeiske representanten og samarbeidspartneren i dagens globale romvirksomhet. ESA skal blant annet:

- Maksimere bruken av rommet i europeisk økonomi og samfunnsliv.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fra ESAs ministermøte i Luzern i Sveits 1. og 2. desember 2016. Foto: ESA/S. Corvaja</para></section>

Fra ESAs ministermøte i Luzern i Sveits 1. og 2. desember 2016. Foto: ESA/S. Corvaja

- Oppmuntre til en europeisk romsektor som kan konkurrere på det globale markedet.

- Sikre europeisk uavhengighet gjennom tilgang til og bruk av rommet i et sikkert miljø.

Det ble også bestemt at ESA skal holde en stor innovasjonskonkurranse for romteknologi kalt ESA Grand Challenge med premie på 1 million euro.

Du kan lese mer om resolusjonene her og fordelingen på ESAs ulike programmer her.

Rykter om norske kutt før møtet

I statsbudsjettet for 2017 ønsket den norske regjeringen å kutte det norske deltakelsen med 75 prosent.

Men like før ministermøtet ble det kjent at flertallet i næringskomiteen ba regjeringen om å opprettholde innbetalingene til ESAs frivillige programmer. Regjeringen sluttet opp om dette da det viste seg at nivået kunne opprettholdes uten friske midler i 2017-budsjettet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>På folkemøtet for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

På folkemøtet for ESA hos Norsk Romsenter 10. september 2016. Foto: Norsk Romsenter

- Det er viktig at Norge fortsetter å bidra på det nivået vi har gjort til nå, både for den etablerte romnæringen i landet og for bedrifter som ønsker å komme seg inn på markedet. Det er også viktig at vi nå posisjonerer oss i forhold til relevante ESA-prosjekter i tiden fremover, sier Eline Oftedal, daglig leder i Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO).

ESAs neste ministermøte holdes i Spania i 2019.

folkemøter som ESA holdt i alle medlemsland i september, svarte 94 prosent av de spurte at de har full eller høy tillit til ESA. 96 prosent anser at rommet gir store muligheter for kunnskap, vekst og mer.

Kontakt

Eline Oftedal - Daglig leder - NIFRO - 922 06 954

Marianne Moen - Kommunikasjonssjef - Norsk Romsenter - 22 51 18 17