Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NorSat-1 (background) and NorSat-2 (foreground) in orbit over Lofoten and Northern-Norway. Illustration: T. Abrahamsen
T. Abrahamsen

Et bra budsjett for norske romaktiviteter

I det nye statsbudsjettet økes Norges deltakelse i ESA og EUs romprogrammer og innsatsen for den nasjonale utnyttelsen av disse.

- Dette er et veldig positivt og bra budsjett hvor regjeringen har lyttet til Norsk Romsenters satsingsforslag om hvor det er fornuftig å videreføre norsk romvirksomhet, sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Det gjelder både den videre deltakelsen i EUs romprogrammer for satellittnavigasjonssystemet Galileo og jordobservasjonssystemet Copernicus, men også i programelementene Governmental Satellite Communications (GovSatcom) og Space Situational Awareness (SSA)

GovSatcom skal etablere en felles kapasitet til myndigheter og blålystjenester for et pan-europeisk kommunikasjonsnettverk som er sikrere og mer robust enn den kommersielle kommunikasjonsinfrastrukturen.

- Norge vil, med sin geografiske og strategiske posisjon, ha en klar interesse av å være med i og bidra til GovSatcom, sier Hauglie-Hanssen.

Den europeiske romorganisasjonen ESA er allerede i gang med teknologiutvikling for SSA-programmet. Programelementene Space Surveillance and Tracking (SST) og Space Traffic Management (STM), det vil si oversikt over trafikken i rommet og objekter i bane rundt jorda og hvordan denne trafikken kan styres, er av stor interesse både for EU og Norge.

Andre elementer som er spesielt relevant for Norge er programdelen om romvær og solas interaksjon med jorda. Her har Norge lange vitenskapelige tradisjoner og deltar aktivt på disse feltene.

Norsk Romsenter får flere oppgaver

Norsk Romsenter får økt sitt driftsbudsjett og får flere oppgaver, blant annet for å styrke den nasjonale oppfølgingen av EUs romprogrammer.

- Når vi øker deltakelsen i EUs romprogrammer, må vi også ha midlene til å bygge den nasjonale infrastrukturen som er nødvendig for å få mest mulig ut av denne deltakelsen, sier Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Foto: NRS.</para></section>

Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Foto: NRS.

Her inngår flere ulike typer studier og elementer av tjenesteutvikling hos en rekke etater og forskningsinstitusjoner, spesielt innen hvordan dataene fra romprogrammene kan anvendes på best mulig måte.

Utforsking av rommet og oppskytingsbase for småsatellitter

Bevilgningene til videre norsk deltakelse i den europeiske romorganisasjonen ESA er gitt i henhold til løpende aktive avtaler og deklarasjoner fra ministermøtet i 2019.

- Disse befester at vi fortsatt vil være et aktivt medlem av ESA og deres planer om den videre utforskingen av månen, Mars og andre deler av solsystemet, sier Hauglie-Hanssen.

Han konstaterer også at satsingen på Andøya Space viser at regjeringen tar mulighetene som ligger utbyggingen av en oppskytingsbase for småsatellitter i Norge på alvor. Norsk Romsenter vil være med og bidra til denne prosessen.

- Vi er veldig fornøyde med det nye budsjettet, og med god grunn. Regjeringen viser tydelig at den erkjenner viktigheten av videreutvikling av norsk romvirksomhet. Norsk Romsenter skal fortsatt bidra til en helhetlig tilnærming for størst mulig nasjonal nytte av Norges romsatsing, sier Hauglie-Hanssen.

Kontakt

Christian Hauglie-Hanssen – Administrerende direktør – Norsk Romsenter – 920 60 043