Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Sentinel-5P ser luftkvaliteten over individuelle byer og tettsteder. Grafikk: ESA/ATG medialab
ESA/ATG medialab

En satellitt for bedre luftkvalitet

Sentinel-5P skal måle luftforurensing og svevestøv. Slik vil satellitten kunne se hvor og når luftkvaliteten er verst.

Sentinel-5 Precursor, eller Sentinel-5P, skal måle gasser som nitrogendioksid, svoveldioksid, metan, karbonmonoksid og ozon, men også aerosoler -- mikroskopiske partikler av ulike typer.

Disse gassene og partiklene er skadelige å puste inn og gir dårlig luftkvalitet. Hvordan påvirker de vær og skydannelse i atmosfæren?

Sentinel-5P vil også undersøke ozonlaget og se steder der ozonlaget er så tynt at UV-strålingen fra sola blir farlig sterk.

Satellitten vil også se vulkansk aske i atmosfæren, partikler som kan være farlige for fly.

Video av Sentinel-5P her.

Ser hele jorda på en dag

Til å måle luftkvaliteten fra bane har Sentinel-5P et spesiallaget instrument kalt Tropomi. Det gir satellitten et så bredt spor at Sentinel-5P vil kunne dekke hele jorda på 24 timer.

Samtidig er oppløsningen til Tropomi så høy at Sentinel-5P klart vil kunne se luftforurensing over individuelle byer og tettsteder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik vil dataene fra luftkvalitetsatellitten Sentinel-5P se ut. Grafikk: ESA/ATG medialab</para></section>

Slik vil dataene fra luftkvalitetsatellitten Sentinel-5P se ut. Grafikk: ESA/ATG medialab

Sentinel-5P har fått navnet Precursor fordi liknende instrument for måling av luftkvalitet skal settes på den nye generasjonen europeiske værsatellitter, kalt MetOp Second Generation.

Disse satellittenes målinger av luftkvalitet vil utgjøre Sentinel-5 og bli en del av Copernicus-programmet, den europeiske storsatsingen på miljøovervåking og frie datatjenester.

Sentinel-5P er også en del av Copernicus-programmet. Dataene fra denne forløpersatellitten og senere Sentinel-5 vil bli fritt og gratis tilgjengelig gjennom Copernicus Atmosphere Monitoring Service og dens nettsider.

Norge er med i Copernicus og flere norske etater bruker dataene fra Sentinel-satellittene som allerede er skutt opp, som radarsatellittene Sentinel-1, de optiske/infrarøde satellittene Sentinel-2, og havsatellitten Sentinel-3.

Skytes opp i slutten av september

Sentinel-5P og det avanserte Tropomi-instrumentet er bygget av Airbus Defence and Space i Storbritannia i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA og det nederlandske romsenteret NSO.

Også det nederlandske meteorologisk instituttet KNMI og andre forskningsinstitusjoner er med på satellitten og vil bruke dataene fra den.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Luftforurensing er både gasser og partikler som er skadelige å puste inn. Foto: Wikimedia Commons</para></section>

Luftforurensing er både gasser og partikler som er skadelige å puste inn. Foto: Wikimedia Commons

Flere norske bedrifter har vunnet kontrakter på å levere teknologi til de andre Sentinel-satellittene. Bakkestasjonen på Svalbard er nedlesingsstasjon for disse.

Sentinel-5P ble vist frem for romorganisasjonene, forskere og presse i England i forrige uke.

Nå skal satellitten pakkes og transporteres til oppskytingsstedet, som er den russiske rombasen i Plesetsk i det nordvestlige Russland.

Oppskytingen av Sentinel-5P skjer mot slutten av september 2017.