Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

En himmel full av planeter

Kanskje har hver eneste av Melkeveiens 100 milliarder stjerner en planet rundt seg. De fleste kan være små med fast overflate, som jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Det oppdages nye planeter utenfor solsystemet vårt hele tiden. De fleste slike ekstrasolare planeter, eller eksoplaneter, er store gassplaneter, som Jupiter og Saturn.

Nå viser en ny undersøkelse at Melkeveien kan ha så mange som 100 milliarder planeter, eller i gjennomsnitt en planet per stjerne. Innen en radius av 50 lysår fra oss, kan det finnes mer enn 1500 planeter.

Statistisk sett kan en av seks stjerner i Melkeveien ha en planet på størrelse med Jupiter rundt seg. Halvparten kan ha en planet på størrelse med Neptun. Mer enn to tredeler av stjernene kan ha små planeter med fast overflate, slik som jorda.

Forstørrer lys

Til nå har de fleste eksoplaneter blitt oppdaget ved hjelp av skyggen som de kaster på stjernen sin eller endringene de forårsaker i stjernens tyngdefelt.

Disse metodene finner lettest store planeter som går nær stjernen. Men den nye undersøkelsen er gjort ved hjelp av en annen metode, gravitasjonslinseeffekten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Når en stjerne ligger foran en annen stjerne, vil tyngdefeltet til den fremste stjernen fungere som linsen i et forstørrelsesglass og forstørre lyset fra den bakerste stjernen.

Har den fremste stjernen en planet, vil dens tyngdefelt endre stjernens linseeffekt for en kort periode når planeten passerer nær stjernen. (Se også illustrasjonen.)

Oppdager små planeter

Denne metoden kan oppdage planeter som går i bane så langt borte fra stjernen sin som det Saturn er fra sola, og små planeter helt ned til Merkurs størrelse. Forskerne undersøkte flere eksoplaneter og gjennomførte statistiske beregninger på hvor ofte eksoplaneter vil forekomme.

Forskerne som står bak den nye undersøkelsen er en del av nettverkene PLANET (Probing Lensing Anomalies NETwork), OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) og MOA (Microlensing Observations in Astrophysics). De bruker teleskoper over hele jorda for å finne eksoplaneter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>HD 85512 b er en jordliknende planet med 3,6 ganger jordas masse som ligger 36 lysår unna.</para></section>

HD 85512 b er en jordliknende planet med 3,6 ganger jordas masse som ligger 36 lysår unna.

Resultatene ble publisert i forskningsjournalen Nature den 12. januar 2012.

Bildene kan brukes fritt om de krediteres.

Du kan lese mer om jakten på planeter som likner på jorda her:

Bør lete etter liv nær jorda, Mindre og mer lik jorda

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>