Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Eldgammelt hav på Mars

Den europeiske romsonden Mars Express har funnet tydelige rester etter et eldgammelt hav på vår røde naboplanet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Det eldgamle havet er funnet ved hjelp av radaren ombord på den europeiske romorganisasjonen ESAs Mars-sonde, Mars Express.

Radaren MARSIS ser 60 til 80 meter ned i jordsmonnet på vår røde naboplanet. Data fra to år med radarundersøkelser av den nordlige halvkulen viser et stort område med spesielle avsetninger og is.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Avsetningene er et kornete materiale. Det har blitt erodert av vann og så transportert og avsatt av flytende væske.

Varte ikke lenge nok for liv

Men det er lenge siden den nordlige halvkulen på Mars hadde hav.

Forskerne mener at det fantes enten for 4 milliarder år siden, da Mars var betydelig varmere enn i dag, eller for 3 milliarder år siden, da mye av isen i jordsmonnet smeltet og samlet seg i lavtliggende områder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Uansett eksisterte dette havet antakeligvis ikke lenge nok til at liv kunne utvikle seg der, sier Jérémie Mouginot ved Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble i Sveits og University of California til ESAs nettsider.

Havet forsvant etter kun en million år. Enten ved at vannet sank ned i jordsmonnet og frøs til is, eller at det fordampet ut i atmosfæren.

Dermed må nok astrobiologene lete enda lenger tilbake i Mars' forhistorie, til den gang vår røde naboplanet hadde mer permanent vann på overflaten, for å finne spor av liv.

Fortsatt et uløst mysterium

Havet som Mars Express har oppdaget ligger i det samme området som andre romsonder har funnet spor av geologiske formasjoner som har blitt dannet av flytende vann.

- Dette er likevel den beste indikasjonen til nå på at Mars hadde store områder med flytende vann på overflaten i fjern fortid, og at flytende vann har spilt en viktig rolle for den geologiske utviklingen på vår røde naboplanet, sier Mouginot.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Men det største mysteriet er fortsatt uløst: Hvor ble det av alt vannet på Mars? Romsonden Mars Express fortsetter jakten.

Forskningsresultatene som er omtalt ble publisert i artikkelen Mouginot, J., et al., "Dielectric map of the Martian northern hemisphere and the nature of plain filling materials" i 2012 i Geophysical Research Letters, 39, L02202. DOI:10.1029/2011GL050286.

Bildene kan brukes fritt om de blir kreditert. Klikk på bildene for større versjon.

Vil du vite mer om Mars og forskningen som foregår der?

Til Mars med Svalbard-testet utstyr, Mars-atmosfæren mettet med vann

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>