Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Plasmars er Stavangerbedriften Zaptecs samarbeidsprosjekt med ESA for å utvikle en plasmadrill for å bore ned i berggrunnen på Mars etter vann og liv. Grafikk: Zaptec
Zaptec

ESAs frivillige programmer og nye jobber på Sørvestlandet

ESAs teknologiprogrammer kan brukes i omstillingen fra olje og gass til andre høyteknologiske næringer på Sørvestlandet. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Bo N. Andersen. Foto: Trude Eng.</para></section>

Administrerende direktør ved Norsk Romsenter, Bo N. Andersen. Foto: Trude Eng.

Nedgangen i oljeprisen har ført til at mange bedrifter og deres ansatte må omstille seg til nye områder som har behov for høyteknologisk kompetanse. En slik omstilling krever stor innsats i form av forskning og utvikling innen nye krevende områder.

Norsk Romsenter har brukt teknologiprogrammer i den europeiske romorganisasjonen ESA for nettopp å utnytte og utvikle disse bedriftenes kompetanse inn mot romvirksomheten.

Brenselceller i sørvest

På Sørvestlandet er det flere interessante prosjekter og prosesser på gang. I Bergen utvikler Prototech brenselceller for satellittkommunikasjon gjennom en utviklingskontrakt i ESA. Brenselcellene kan også brukes på bakken, f.eks i batteriferger. Prototech har også levert utstyr og komponenter til Ariane 5-raketten og Romstasjonen.

I Stavanger har bedriften Zaptec en utviklingskontrakt med ESA for en drill som kan brukes til fremtidig utforskning på andre kloder. De har også annen interessant teknologi, som en transformator utviklet for bilindustrien, men som også kan ha interessante bruksområder på satellitter. Ingen av disse prosjektene vil det være mulig å gjennomføre uten en betydelig innsats i ESAs frivillige

Et annet initiativ i Rogalandsområdet er Validé, som inngår i ESAs nettverk for teknologioverføring. Det fremlagte statsbudsjettet vil gi svært begrensede muligheter for videre utvikling av eksisterende og nye romaktører i regionen.

Videre planlegges Spaceport Norway i Stavanger i juni 2017. Det er en internasjonal konferanse og utstilling som som fokuserer på de mulighetene som romfart skaper for annen teknologi-industri, både i og utenfor regionen.

Inkubasjon

Det bør også nevnes at Norsk Romsenter gjennom ESA jobber med å etablere et ESA inkubasjonssenter i Norge, der Kjeller Innovasjon skal jobbe sammen med Validé i Rogaland og andre miljøer rundt i landet for etablering av nye bedrifter.
Romvirksomhet krever høy kompetanse og er ett av de områdene som har høyest omsetning per arbeidsplass, per i dag nærmere syv millioner kroner per romarbeidsplass i Norge.

Leder i Norsk Romsenter, Bo Andersen understreker at uten en vesentlig innsats i ESAs frivillige programmer vil Norsk Romsenter ikke kunne fortsette det arbeidet som gjøres for å omstille deler av industrien som har mistet oppgaver i ”olja”.