Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

ESA søker studenter i Norge

Er du nysgjerrig på mulighetene? Da må du lese dette.

Den europeiske romorganisasjonen ESA forsker på universet ved å sende astronauter, romsonder og romteleskoper ut i rommet. Alt dette er bygget av ESA.

ESA forsker ikke bare på rommet, men også på jorda og dens klima og miljø. Det gjøres ved hjelp av flere ulike typer satellitter som ESA utvikler i samarbeid med forskere og industri i hele Europa.

For å kunne kommunisere mest mulig effektivt med menneskene og teknologien i rommet, utvikler ESA også ny kommunikasjonsteknologi, både for rommet og for sine bakkestasjoner og bakketeleskoper over hele verden.

ESA utvikler dessuten sine egne bæreraketter for å skyte opp romsonder, satellitter, vitenskapelige eksperimenter og forsyninger til astronauter.

Denne og annen teknologi som trengs for å komme seg ut i rommet og lande på andre planeter utvikler ESA i samarbeid med rombedrifter i Europa.

Hva slags utdannelse krever ESA?

ESA ønsker seg nye og dyktige ansatte med utdannelse innen naturvitenskap, tekniske fag, data eller medisin. Men en så stor organisasjon som ESA trenger også folk med utdannelse innen økonomi, jus, kommunikasjon og annet.

Derfor kommer ESA til universitetene i Norge for å fortelle om sine mange muligheter for studenter, nyutdannete og nye forskere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Deltakerne på European Space Camp Skyter opp sin egen forskningsrakett fra Andøya Space. Foto: ESC</para></section>

Deltakerne på European Space Camp Skyter opp sin egen forskningsrakett fra Andøya Space. Foto: ESC

ESA besøker Universitetet i Oslo tirsdag 20. november, Universitetet i Bergen onsdag 21. november og Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitetet i Trondheim torsdag 22. november. 

ESA vil også være til stede på arrangementer holdt av IAESTE ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø i januar 2019. Se nettsidene til norske IAESTE for mer informasjon.

- På standen til ESA kan studentene få vite mer om alle mulighetene som finnes hos romorganisasjonen og møte folk som jobber der, for en studentplass hos ESA åpner dører til videre karriere innen rommet, sier Sofie Bejbro Andersen, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk Romsenter. Hun kommer til å være på standen.

Her blir det også mulighet til å møte bedrifter som jobber med romforskning og romteknologi, og som er på jakt etter  studenter.

Muligheter for studenter

ESA har mange muligheter for universitetsstudenter. En av disse er Student Placement Internships.

Dette er for studenter som er i sitt nest siste eller siste år av Mastergrad-utdannelsen sin og kan bruke arbeidet ved ESA som en del av sin Mastergrad-oppgave.

ESA tar inn cirka 100 Mastergrad-studenter hvert år, som jobber fra 3 til 6 måneder med Mastergrad-oppgaven sin hos ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Raketten som skal ta studentforsøkene i REXUS 2014 opp i atmosfæren settes sammen i Kiruna for oppskyting. Foto: REXUS</para></section>

Raketten som skal ta studentforsøkene i REXUS 2014 opp i atmosfæren settes sammen i Kiruna for oppskyting. Foto: REXUS

For studenter som har Mastergrad-eksperimenter som kan utføres under vektløs flygning, med sonderakett eller ballong høyt i atmosfæren, slippes fra falltårn eller spinnes i spesialsentrifuge, har ESA egne programmer.

ESA har også en egen skole, ESA Academy, med ulike kurs innen romfart, for eksempel operasjon av romfartøy eller utvikling av romfartøy.

Hver sommer holder Sommerskolen i Alpbach kurs for studenter innen ulike temaer. Norske studenter kan også søke seg til European Space Camp på Andøya og International Space Camp hos NASA.

International Space University holdes i 2019 i Strasbourg.

Program for ferdige Mastergrad-studenter

For nyutdannete studenter har ESA programmet Young Graduate Trainees (YGT). Det retter seg mot Mastergrad-studenter som nettopp er ferdig med utdannelsen sin og som trenger arbeidserfaring.

Som YGT får nyutdannete Mastergrad-studenter plass ved et av ESAs mange sentre rundt om i Europa og arbeidserfaring som passer med utdannelsen de har tatt. YGT-plassen varer i ett år.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Studenter setter inn sitt forsøk i den store sentrifugen ved ESTEC hos ESA under Spin Your Thesis i 2010. Foto: ESA</para></section>

Studenter setter inn sitt forsøk i den store sentrifugen ved ESTEC hos ESA under Spin Your Thesis i 2010. Foto: ESA

Spesielt dyktige YGT kan så bli utplassert ved en av rombedriftene i Europa som ESA samarbeider med. Dette vil også vare i ett år.

I 2017 hadde ESA 113 Young Graduate Trainees fra hele Europa, inkludert Norge.

Program for ferdige doktorgradsstudenter

I tillegg har ESA programmer for nyutdannete doktorgradsstudenter. Research Fellowship Programme har cirka 50 plasser for nye forskere som kan jobbe innen romforskning, applisert romforskning eller romteknologi.

En kontrakt med Research Fellowship Programme varer i 2 år, med mulighet for forlengelse til 3 år.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sommerskole om satellittnavigasjon på Svalbard i september 2017. Foto: Norsk Romsenter</para></section>

Sommerskole om satellittnavigasjon på Svalbard i september 2017. Foto: Norsk Romsenter

Andre nyutdannete kan søke på jobbene som utlyses hos ESA gjennom året. Mer informasjon om mulighetene for både studenter og nyutdannete finner du her og her.

Kontakt

Sofie Bejbro Andersen – Kommunikasjonsrådgiver – Norsk Romsenter – 405 34 117

Petter Evju Skanke – Aspirant – Norsk Romsenter – 481 13 351