Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

ESA på jakt etter studenter i Norge

ESA ønsker seg flere nyutdannete og besøker universitetene i neste uke.

Den europeiske romorganisasjonen ESA ønsker seg flere norske nyutdannete. Det samme gjør bedriftene i romindustrien her i Norge.

Derfor besøker ESA og Norsk Romsenter Universitetet i Oslo den 29. oktober 2019, Universitetet i Bergen den 30. oktober og Universitetet i Tromsø den 31. oktober.

Norsk Romsenter arrangerer også en karrieredag på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet sammen med studentorganisasjonen NTNU Space den 15. november.

Unge og nyutdannete

- Ett mulig steg på veien til en jobb i romindustrien er å bli en Young Graduate Trainee hos ESA, sier Petter Evju Skanke, rådgiver hos Norsk Romsenter.

I dette programmet får nyutdannete studenter jobbe hos ESA i ett til to år. Med denne første og praktiske erfaringen kan de så søke på stillinger hos ESA eller andre rombedrifter.

- Årets stillinger i Young Graduate Trainees-programmet legges ut midten av november, med søknadsfrist en måned etter. Derfor passer det godt å møte norske studenter nå, for å fortelle dem om alle mulighetene som finnes hos ESA og i romindustrien generelt, sier Skanke.

Å utvikle sine egne ideer til produkter, og starte sin egen bedrift, er i vinden blant studenter og nyutdannete. Dette finnes det også støtte for i rombransjen.

- For eksempel hjelper ESA, gjennom sitt Business Incubation Centre på Kjeller, norske oppstartsbedrifter som vil utvikle romteknologi eller data fra rommet til nye produkter og tjenester, sier Skanke. 

Karrieredager på universitetene

Ved Universitetet i Oslo holdes romkarrieredagen tirsdag 29. oktober i Helga Engs Hus. Her blir det informasjon og foredrag fra klokken 15.15 til 18. Mer her.

Hit kommer representanter fra ESA og Young Graduate Trainees, Norsk Romsenter og Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO). Sistnevnte har de fleste norske rombedriftene som medlemmer.

Onsdag 30. oktober er det romkarriedag ved Universitetet i Bergen. Det skjer på Sydneshaugen skole fra klokken 15.15 til 17.30. Her er også Birkelandsenteret med, samt noen av rombedriftene som finnes i Bergen. Mer her.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Toril på jobb i ESOC i Darmstadt. Foto: Toril Bye Rinnan.</para></section>

Toril på jobb i ESOC i Darmstadt. Foto: Toril Bye Rinnan.

Romkarrieredagen ved Universitetet i Tromsø holdes torsdag 31. oktober fra klokken 11 til 14. Mer her.

I Tromsø blir det besøk av Den amerikanske ambassaden og Tess Caswell. Hun jobber ved den amerikanske romindustribedriften Blue Origins og har vært på en spesiell "rombase" på Hawaii hvor de trener på å utføre lange romferder, for eksempel til månen eller Mars.

Det kommer mer informasjon på Facebook-sidene til Norsk Romsenter og NTNU Space om romkarrieredagen på NTNU den 15. november.

Ikke bare teknologiske fag

- Studentene bør benytte muligheten til å bli med i et av verdens meste teknologisk avanserte miljøer, hos ESTEC ved ESA, sier Skanke.

- Kompetansen du får her vil være gull verdt, enten om du vil jobbe i romindustrien etterpå, eller søke deg til andre industrisektorer.

Skanke understreker at ESA og rombransjen ønsker seg ikke bare folk med bakgrunn fra ingeniørvitenskapelige fag, og matte og fysikk, men også fra andre naturfag som geologi, biologi og medisin, samt samfunnsfag, jus og mediefag.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Rannveig Marie Færgestad er på utplassering hos Arianegroup, datterselskap av Ariane Space som bygger den europeiske bæreraketten Ariane. Foto: R. Færgestad</para></section>

Rannveig Marie Færgestad er på utplassering hos Arianegroup, datterselskap av Ariane Space som bygger den europeiske bæreraketten Ariane. Foto: R. Færgestad

- Mange antar nok at nåløyet er veldig smalt, men siden ESA er på jakt etter norske søkere for å få en representativ fordeling av ansatte fra sine medlemsland, er tiden for å søke nå, sier Skanke.

Det er kanskje mange som tror at velger du romfag eller trainee-plass i utlandet, blir det vanskelig å få jobb i Norge etterpå.

- Men med mer enn 1200 arbeidsplasser i romindustrien i Norge, og flere rombedrifter som ønsker seg nyutdannete, er dette en helt reell karrierevei også her til lands. Her kan du bli en del av en industri i sterk vekst hvor mye spennende skjer, og bli med på å utvikle avansert teknologi og løse store utfordringer, sier Skanke.

Må tørre å søke, og bo i utlandet en tid

- Det er fullt mulig for nordmenn å få en karriere innen romfart i Europa. Først og fremst må du må tørre å søke, og så være villig til å jobbe utenfor Norge en tid, sier Kim Nergaard ved ESA.

Han var Young Graduate Trainee hos romorganisasjonen fra januar 1992 til mars 1993. Deretter ble han fast ansatt og har vært i ESA siden. Nergaard er en av dem som kommer til å dele sine erfaringer på karrieredagene i Oslo, Bergen og Tromsø.

- Young Graduate Trainee-programmet er en inngangsdør. Gjør du en god jobb her, er du veldig attraktiv for ESA og for firmaer som jobber med dem, og også for rombedrifter i Norge, sier Nergaard. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA har eller har hatt romsonder i hele solsystemet og planlegger flere. Grafikk: ESA</para></section>

ESA har eller har hatt romsonder i hele solsystemet og planlegger flere. Grafikk: ESA

Han har selv hatt ansvar for mange trainees hos ESA. To av dem var norske, og begge jobber nå ved ESA.

ESA og Norsk Romsenter har også flere muligheter for studenter som fortsatt holder på med master- eller doktorgraden.

Her kan du lese mer om norske studenter som er på vei inn i romindustrien og hva slags utdannelse de har valgt.

Kontakt

Petter Evju Skanke - Rådgiver, kommunikasjon – Norsk Romsenter -   petter.skanke@spaceagency.no

Kim Nergaard - Mission Operations Department - ESOC - ESA - kim.nergaard@esa.int