Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Norge sett fra rommet om natten. Foto: NASA/ESA
NASA/ESA

ESA åpner innovasjonssenter i Norge

Støtter oppstartsbedrifter som videreutvikler romteknologi til nye produkter, applikasjoner og tjenester.

Den europeiske romorganisasjonen ESA, som Norge har vært med i siden 1987, utvikler hele tiden ny teknologi til sine prosjekter.

Men ESA støtter også videreutvikling av romteknologi til kommersielle produkter, applikasjoner og tjenester til bruk på jorda.

Derfor har ESA innovasjonssentre, Business Incubation Centres, i mer enn 60 byer over hele Europa. Disse sentrene velger ut og hjelper oppstartsbedrifter som vil utvikle nye produkter, applikasjoner eller tjenester basert på forskning eller teknologi fra rommet.

Hvert år får cirka 150 nye bedrifter støtte fra ESA BIC-programmet. I løpet av de 20 årene som programmet har eksistert har mer enn 650 firmaer over hele Europa fått starthjelp.

Nå åpner ESA et slikt innovasjonssenter i Norge, kalt ESA Business Incubation Centre Norway (ESA BIC Norway).

Finansiell, teknisk og praktisk støtte

Det nye senteret ledes av Kjeller Innovasjon, med Validé, Norinnova, StartupLab, Spaceport Norway og Norsk Romsenter som noen av samarbeidspartnerne.

Dermed vil ESA BIC Norway ha kontorer både i Oslo, Lillestrøm, Stavanger og Tromsø. I løpet av fem år skal ESA BIC Norway støtte i alt 25 bedrifter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA har mer enn 20 Business Incubation Centres i Europa. Illustrasjon: ESA</para></section>

ESA har mer enn 20 Business Incubation Centres i Europa. Illustrasjon: ESA

Oppstartsbedriftene som velges ut av ESA BIC Norway vil motta praktisk hjelp til å utvikle og markedsføre idéen sin, råd og vink fra teknologieksperter i programmet, kontorplass og administrativ støtte, samt finansiell støtte på 50 000 euro fra ESA og Innovasjon Norge.

Bedriftene får også råd om mulighetene som finnes i ESAs program for teknologioverføring, retten til å bruke ESA BIC navnet, og sist men ikke minst, adgang til det store internasjonale nettverket til romorganisasjonen ESA og de mange ESA BIC-sentrene over hele Europa.

Flere norske selskaper startet med romteknologi

Noen av de største selskapene i Norge som, Kongsberg-gruppen, Telenor, NAMMO og Oceaneering startet med en bakgrunn innen teknologi fra rommet.

Også andre allerede etablerte bedrifter i Norge videreutvikler romteknologi til kommersielle produkter, som Integrated Detector Electronics AS og AnSur AS.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nedsynking (gult, oransje, rødt) rundt sentralbanestasjonen i Oslo. Grønt viser ingen bevegelse. Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2014–16)/ESA SEOM INSARAP study/InSAR Norway project/NGU/Norut/PPO.labs</para></section>

Nedsynking (gult, oransje, rødt) rundt sentralbanestasjonen i Oslo. Grønt viser ingen bevegelse. Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2014–16)/ESA SEOM INSARAP study/InSAR Norway project/NGU/Norut/PPO.labs

Flere nye bedrifter som bruker teknologi eller data fra rommet i kommersielle produkter har blitt startet i Norge de siste årene.

Det gjelder for eksempel Idletechs AS, som bruker satellittdata fra miljøovervåkingsprogrammet Copernicus for å analysere nedsynking i Norge, og SafeSeaWay, som bruker informasjon fra rommet til store dataplattformer for maritim bruk. Du kan lese mer om dem her.

Ønsker bredt spekter av bedrifter

- Fordi vi har et internasjonalt miljø med oppstartsbedrifter i Norge, har vi gode muligheter for å få spennende nye bedrifter med stort potensial til å søke seg til ESA BIC Norway, sier Bjørn Ottar Elseth, seniorrådgiver innen industri ved Norsk Romsenter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>AnsuR vant den norsk satnav-konkurransen i 2016 med Birdeye, et system som hjelper droner å finne det beste datanettverket. Foto: AnsuR</para></section>

AnsuR vant den norsk satnav-konkurransen i 2016 med Birdeye, et system som hjelper droner å finne det beste datanettverket. Foto: AnsuR

Han håper også at de store rombedriftene i Norge vil engasjere seg i det nye innovasjonssenteret og oppstartsbedriftene som ESA BIC Norway velger ut.

- Vi ser etter et bredt spekter av firmaer, både de som utvikler ny teknologi og de som produserer nye dataapplikasjoner eller internettjenester. Potensialet for vekst er det viktigste, sier Elseth.

Også direktøren for ESA BIC Norway, Nils Haga, ser frem til å komme i gang.

- Vi gleder oss til å forløse nye muligheter gjennom denne satsingen, inkludert klare muligheter for koblinger mellom subsea-sektoren og romindustrien, sier Haga.

Åpningen av ESA BIC Norway skjer hos Kjeller Innovasjon i Kunnskapsbyens Hus (Gunnar Randers vei 24) på Kjeller fredag den 31. august 2018.

Markeringen starter kl 10:45 og omfatter presentasjoner av blant andre ESAs generaldirektør Johann-Dietrich Wörner, daglig leder for Kjeller Innovasjon Ralph W. Bernstein, og generaldirektør for Norsk Romsenter Christian Hauglie-Hanssen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Oscar-statuettene dekkes av gull med samme metode som romteleskoper. Dette er bare ett eksempel på bruk av romteknologi på jorda.</para></section>

Oscar-statuettene dekkes av gull med samme metode som romteleskoper. Dette er bare ett eksempel på bruk av romteknologi på jorda.

Norsk Romsenter har flere programmer for økonomisk støtte til firmaer som vil utvikle eller bruke romteknologi, og holder i tillegg flere innovasjonskonkurranser hvert år.

Du kan lese mer om dem her og her.

Kontakt

Nils Haga – Daglig leder ESA Business Incubation Centre Norway - post @ esabic.no

Bjørn Ottar Elseth – Seniorrådgiver, industri - Norsk Romsenter – 22 51 18 11 / 905 74 985